Temat: Wciąż będą zabijać w majestacie prawa

Jeżeli mail się nie wyświetla poprawnie zobacz go online.
Drogi Przyjacielu,
niezmiernie ciężko zabrać mi się do tej wiadomości, bowiem to, co wydarzyło się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w Sejmie było bardzo trudnym doświadczeniem. Odrzucenie, z naruszeniem zasad regulaminowych, projektu „Stop Aborcji”, który podpisało prawie pół miliona Polaków, to ogromne zaskoczenie dla wszystkich, którzy wierzyli, że po wielu latach walki, obecny Sejm wprowadzi w końcu pełne prawo do życia najmłodszych i najbardziej bezbronnych.

Gdy dwa tygodnie temu projekt został skierowany do dalszych prac, mieliśmy nadzieję, że dzięki spokojnej pracy posłów uda się przyjąć rozwiązania w najlepszy sposób chroniące życie nienarodzonych. Jednak ostateczna, negatywna decyzja Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a następnie całej Izby, pozbawiła nas tej możliwości.

Większość parlamentarzystów zawiodła. Nie uszanowała wielomiesięcznej pracy nad przygotowaniem projektu ustawy i złożonych pod nim podpisów poparcia. W ciągu niespełna doby trafiły one do kosza. Tym bardziej należą się wyrazy uznania i podziękowanie tym posłom, którzy wbrew odgórnym zaleceniom zagłosowali za dalszą pracą nad projektem.

Nie możemy się poddać! Dalej będziemy walczyć o prawo do życia każdego dziecka, które przecież nawet w łonie matki ma swoje konstytucyjne prawa, na czele z prawem do życia. Nie wystarczy bowiem organizować działań pomocowych dla rodzin w trudnej sytuacji, czy akcji informacyjnych o ochronie życia, choć są to działania dobre i potrzebne. Doświadczenia innych państw, np. Hiszpanii pokazują, że nie zahamują one procederu zabijania dzieci przed narodzeniem. Dlatego potrzeba prawa, które skutecznie ochroni ich życie. Czy jest na to szansa? Na pewno. Potrzeba jednak do tego rozwagi, determinacji i dobrej woli. Już wkrótce, mam nadzieję, że wspólnie podejmiemy kolejne kroki, aby tak się stało.

Będzie to możliwe dzięki wsparciu naszych Przyjaciół. Dlatego zachęcam Cię do wsparcia działań naszego Centrum. Już teraz za wszelką pomoc serdecznie dziękuję!

Nr konta: PLUS BANK S.A.: 70 1680 1248 0000 3000 2187 3168
Tytułem: „Dar na działalność statutową Centrum Życia i Rodziny”.

Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję, że jesteśmy razem.

Paweł Kwaśniak
Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw
dla Życia i Rodziny

LikeTwitter
Wiadomość ta została wysłana pod podany adres, ponieważ wyrazili Państwo zgodę na jego wykorzystanie w celach statutowych realizowanych przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/501, kod pocztowy 00-695. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej takiej korespondencji, prosimy o kontakt pod adresem biuro@czir.org lub klikając na link znajdujący się poniżej tej wiadomości.

Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 42/501, kod pocztowy 00-695, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444175, REGON nr 146460330.
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.