Temat: Złe i dobre praktyki wizualizacji wyników ankiet i badań | CD Sparklines | Update mapy

Złe i dobre praktyki wizualizacji wyników ankiet i badań
Ankiety, sondaże, badania… Temat trudny zarówno, jeśli chodzi o techniczną stronę ich przeprowadzenia, jak i właściwą prezentację ich wyników. Prawie wszystkie dane zebrane w badaniach da się przedstawić graficznie z pomocą wykresu kolumnowego (lub słupkowego). Jednak tak merytoryczna prezentacja może zostać przed odbiorców potraktowana jako nudna - wszędzie tylko te kolumny i słupki… Co zatem zrobić, aby dodać wartość do naszej prezentacji, a czego unikać?

Jak utworzyć w Excelu wykres mozaikowy?
Nazwy tego wykresu pochodzą od skojarzeń osób, które go widziały. Jednym przypomina on mozaikę, czyli dekorację z małych kolorowych kamieni. Innym skojarzył się z designem tkanin fińskiej firmy Marimekko, której nazwa oznacza dosłownie „odzież Marii”, stąd nazwy „Marimekko” i „Mekko”. Czasami wykorzystuje się też nazwę wykres macierzowy (ang. matrix chart) jako nawiązanie do struktury danych źródłowych, które są przedstawione w formie tabeli. Tylko jak utworzyć taki wykres w Excelu?

Jak zbudować w Excelu "latające" kolumny?
W artykule nt. złych i dobrych praktyk wizualizacji wyników ankiet i badań pojawił się przykład wizualnego oddzielenia odpowiedzi pozytywnych od pozostałych na wykresie kolumnowym. Utworzenie w Excelu wykresu z zawieszonymi w powietrzu kolumnami wymaga utworzenia dodatkowej serii danych, która będzie odpowiadać za ten efekt, analogicznie jak w przypadku wykresu kaskadowego czy wykresu Gantta.


Lubisz zdobywać wiedzę we własnym tempie?

II edycja e-kursu "JAK PREZENTOWAĆ DANE?"  już od poniedziałku 29.06 od 8:00. W sprzedaży tylko przez 5 dni.

Wykres Pareto, kaskadowy, Gantta i mapa drzewa w dodatku Sparklines for Excel
Wykres Pareto w Excelu jako szablon? Dodatek Sparklines for Excel zawiera wbudowany wykres, który pozwoli Ci oddzielić 20% ważnych elementów od 80% nieistotnych.

Chcesz zaprezentować przepływy finansowe? Wypróbuj wykres kaskadowy. Gotowy szablon wykresu znajdziesz w dodatku Sparklines for Excel.

Wykres Gantta w Excelu za pomocą kilku kliknięć? Tak! Sparklines for Excel posiada gotowy szablon, który narysuje harmonogram Twojego projektu.

Czy wizualizacja w postaci mapy drzewa jest dostępna w Excelu? Z bezpłatnym dodatkiem Sparklines for Excel wszystko jest możliwe.Bezpłatna aktualizacja danych GUS w programie Mapa Polski Excel Premium
Posiadasz Mapę Polski Excel (Województwa, Powiaty lub Gminy) w wersji Premium? Odpowiedz na tę wiadomość, aby otrzymać bezpłatną aktualizację, zawierającą najnowsze dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.