Temat: RODO - aktualizacja polityki prywatności


Zobacz tą wiadomość online.
LikeTwitterPinterestGooglePlusLinkedInForward
RODO - aktualizacja Polityki Prywatności
Ochrona danych osobowych jest dla DrumStore niezwykle ważne
i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych. Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze punkty w związku z wejściem w życie RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA 
w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą na postawie zgody

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy my, firma DrumStore, dane firmy:

DrumStore Tomasz Stukan
Ul. Tadeusza Wendy 15
81-341 Gdynia
NIP 586-216-13-99
Regon 220161550

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naszych usług.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.

3. Odbiorcami Pani/ Pan danych mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz aktywnym klientem.

6. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości realizowania naszych usług.Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź uwag dotyczących promocji  zapraszamy do kontaktu.
58 620 98 18 lub 797 31 70 35
drumstore@drumstore.pl
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.