Temat: Newsletter 1 - 8 lutego 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 1 - 8 lutego 2017
SEMINARIUM NAUKOWE

Izraelskie wycieczki do Polski - kto, co i dlaczego?
7 lutego, godz.11:00

Zapraszamy na seminarium naukowe Daniela Wolniewicza-Slomki (SNS), który zdobył I nagrodę w konkursie im. Bałabana na najlepszą pracę magisterską.

Znamy ich z warszawskich ulic. Nietypowi turyści, chodzący między nami, a jednak zamknięci we własnym świecie. Kim właściwie są uczestnicy izraelskich wycieczek szkolnych do Polski? Co tutaj robią? Jaki mają stosunek do Polski i do jej mieszkańców? Co wiedzą o miejscu, w którym są? I jaki jest wpływ tych wycieczek na ich spojrzenie na świat, na przeszłość i na własną tożsamość narodową? Autor opierając się na badaniach, przeprowadzonych wśród uczestników takich wycieczek, usiłuje lepiej zrozumieć ten wyjątkowy fenomen.

SEMINAR

Israeli delegations to Poland – who, what, why?
7th of February, 11 a.m.

We see them in the streets of Warsaw, in the squares of Krakow. Unusual tourists, walking among us, and yet closed in their own world. Who are they, the participants of high-school delegations from Israel visiting Poland? What are they doing here? What do they know about the country they are visiting, and what is their attitude towards it? And what kind of views about the world, about the past, and about their own nation, do they obtain during the delegations? Based on research conducted among participants of such delegations, this presentation is meant to help us better understand this phenomenon.

Lecturer: Daniel Wolniewicz-Slomka (SNS)

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM

"Samson" - pokaz filmu Andrzeja Wajdy
9 lutego, godz. 18:00

Zapraszamy na poprzedzony wprowadzeniem Agnieszki Kajczyk (ŻIH) pokaz filmu Andrzeja Wajdy, zrealizowanego w 1961 roku na podstawie powieści Kazimierza Brandysa.

Dramat Jakuba Golda, uciekiniera z getta, który po traumie antysemickich ataków ONR na przedwojennej uczelni nie potrafi przezwyciężyć lęku i poczucia alienacji ukrywając się w okupowanej Warszawie, został przez Wajdę sfilmowany z ogromnym artyzmem i wizualną wirtuozerią, która została doceniony nominacją do Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji.

Warszawska premiera książki Mai Wolny 
"Księgobójca" w Księgarni na Tłomackiem

12 lutego, godz. 15:00

Spotkanie poprowadzi Anna Dziewit-Meller. 

Najnowsza książka Mai Wolny to thriller literacki o Wiktorze Krzesimie, amsterdamskim księgarzu polskiego pochodzenia, zawodowym podglądaczu, zakochanym w skrywającej liczne tajemnice kobiecie, który zza szyby księgarni prowadzi prywatne śledztwo w sprawie śmierci znanego restauratora mebli.Józef Sandel to bohater naszej wystawy „Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894–1962) twórca Muzeum ŻIH”, którą obejrzeć można do 19 marca w naszym Instytucie.

Wystawa jest nie tylko okazją do poznania poglądów Sandla na sztukę przez umieszczenie obfitych cytatów z jego prac, opatrzonych krytycznym komentarzem. Daje też możliwość zobaczenia wielu znakomitych obrazów i rysunków ze zbiorów ŻIH, Muzeum Narodowego i innych kolekcji.


Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium życia tej niezwykłej postaci.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.