Temat: Newsletter 1-8 października 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 1- 8 października 2014
CZWARTKI NA TŁOMACKIEM
"Rewitalizacja miasta z elementami kulturowymi na przykładzie miasta stołecznego Warszawy"
9 października 2014, 18:00

Jednym z gości będzie pan Guy Shachar z Izraelskiego Instytutu Technicznego „Technion”, autor studyjnego projektu rewitalizacji osiedla Muranów. Spotkanie poprowadzi Beata Chomątowska.
SEMINARIUM NAUKOWE
"Modlitewnie przy ul. Targowej 50/52 jako część przestrzeni muzealnej. Odkrywanie historii"
14 października, 11:00
Wykład poprowadzi Jolanta Wiśniewska 
(Muzeum Warszawskiej Pragi. Oddział Muzeum Warszawy)
WERNISAŻ WYSTAWY
„OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
30 października 2014, 18:00

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH.

Dzięki wystawie przypomnimy prace artystów między innymi:
Henryk Berlewi, Sasza Blonder, Stanisława Centnerszwerowa, Roman Kramsztyk, Izrael Lejzerowicz, Artur Nacht-Samborski, Bruno Schulz, Gela Seksztajn,Maurycy Trębacz.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.