Temat: Newsletter 10-17 lutego 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 10-17 lutego 2016
JEDEN BILET DO ZWIEDZANIA ŻYDOWSKIEJ WARSZAWY

Dzięki porozumieniu między Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie zwiedzanie wszystkich tych miejsc będzie możliwe po zakupie jednego biletu. 
WYSTAWA W ŻIH
7 stycznia 2016 – 10 marca 2016
ŚWIAT UTRACONY. ŻYDZI POLSCY. Fotografie z lat 1918–1939

Na wystawie prezentowane są 133 fotografie ukazujące życie Żydów polskich w latach 1918–1939. Oglądając je możemy się przekonać o sile fotografii dzięki której w ułamku sekundy przenosimy się do miejsc odległych w czasie, poznajemy twarze osób z przeszłości, które ciągle w mniejszym czy większym stopniu współtworzą naszą rzeczywistość. Przenosimy się do II Rzeczypospolitej, która powoli staje się krainą mityczną. Te fotografie częściowo ten mit burzą, ale częściowo go też wzmacniają.

Wystawie towarzyszy album autorstwa Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego wydany wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny i Wydawnictwo Boni Libri.

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
 11 lutego 2016 r., godz. 18:00
Spotkanie z autorem albumu „Pozdrowienia z Auschwitz”.

„Pozdrowienia z Auschwitz” to projekt Pawła Szypulskiego, zrealizowany w oparciu o autorski wybór kartek z tworzonej przez kilka lat kolekcji. Książka ukazałą się nakładem Fundacji Sztuk Wizualnych i szwajcarskiego wydawnictwa Edition Patrick Frey. Publikacja została nominowana do finału Paris Photo-Aperture Foundation PhotoBook Awards – najbardziej prestiżowego konkursu książek fotograficznych na świecie, a w plebiscycie portalu Fotopolis.pl (najważniejszego portalu o rynku fotograficznym w Polsce) wybrana została fotograficzną książką roku 2015.

Niemal wszystkie pocztówki wchodzące w jej skład pochodzą „z obiegu” – zostały zapisane oraz wysłane do rodzin, przyjaciół i znajomych — czytamy w materiałach wydawcy. Na jednej z nich mężczyzna przesyła „Pozdrowienia z Oświęcimia” i w post scriptum dodaje: „Wszystko jest w porządku, brak tylko Ciebie i słońca”.

SEMINARIUM NAUKOWE
16 lutego 2016 r., godz. 11:00
Oświecenie w ujęciu filozofii Adorno i Horkheimera spór o kulturowe źródła Zagłady.

Praca Adorno i Horkheimera „Dialektyka oświecenia” należy do pierwszych teoretycznych interpretacji związku pomiędzy nazistowskim ludobójstwem a nowoczesnością. Jakkolwiek praca ta ma już charakter klasyczny, to wciąż budzi bardzo rozbieżne oceny i interpretacje. Naszym celem jest nawiązanie do tej debaty, szczególnie w kontekście sporu o sens europejskiego Oświecenia.

Seminarium poprowadzą dr Bożena Keff, i dr Piotr Kendziorek z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

VII EDYCJA KONKURSU IM. MAJERA BAŁABANA

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłasza siódmą edycję organizowanego, co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.