Temat: Newsletter 11-18 kwietnia 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 11-18 kwietnia 2017
W tym roku święto Pesach rozpoczęło się wieczorem 10 kwietnia i potrwa do 18 kwietnia. Jest świętem bardzo starym, opisanym w Torze (Biblii) i uważanym za jedno z najważniejszych w judaizmie. Mówi się o nim, że jest wielkim świętem wolności, ponieważ upamiętnia wyjście (Exodus) Żydów z niewoli egipskiej. W czasie wędrówki do swojej Ziemi Obiecanej Żydzi uzyskali w pełni tożsamość jako naród związany niesłychanie ważkimi ideami: wiarą w jedynego Boga, przykazaniami natury etycznej i poczuciem wybraństwa.

Skąd ta nazwa? „Pesach” znaczy po hebrajsku „omiń”. Żydzi mieszkali w Egipcie paręset lat, ale kolejny władca postanowił uczynić z nich niewolników, których zmuszał do katorżniczej pracy. Mojżesz chciał wyprowadzić Żydów z Egiptu za zgodą faraona, co ten wreszcie im obiecał. Niestety, faraon nie dotrzymywał słowa i dlatego Bóg zaczął nękać Egipt plagami. Wszystkie były dotkliwe (np. plaga szarańczy czy plaga ciemności), ale najstraszniejsza była ostatnia – śmierć pierworodnych, ludzi i zwierząt. Mojżesz otrzymał od Boga wskazówkę, by Żydzi naznaczyli drzwi swoich domów krwią baranka tak, by Anioł Śmierci ominął ich domostwa i karał tylko Egipcjan. Dzięki temu żydowscy pierworodni nie zginęli.

Chag Pesach Sameach!
SEMINARIUM NAUKOWE
18 kwietnia, godz. 11:00
WIELKA AKCJA W GETCIE WARSZAWSKIM (1942). POLSKA PRASA KONSPIRACYJNA WOBEC ZAGŁADY. PREZENTACJA PROJEKTU BADAWCZEGO PAWŁA SZAPIRO.

Okupacyjny los milionów Żydów – 10% społeczeństwa II Rzeczypospolitej – był zespołem zjawisk, który postronni mogli ignorować tylko do pewnego czasu. Nie tylko z powodu liczebności populacji objętej ustawodawstwem norymberskim, a bardziej ze względu na narastającą wyjątkowość sytuacji, w której ta populacja się znalazła. To właśnie w okupowanej przez Niemców Polsce utworzono przeważającą większość gett (ponad 400 z czterystu kilkunastu w ogóle istniejących) oraz wszystkie bez wyjątku ośrodki zagłady. Na polskich ziemiach zginęła największa część ofiar Holokaustu – około 80% z 6 milionów pomordowanych. Polityka niemiecka uczyniła Polaków jedynymi naocznymi świadkami Zagłady. I to każdej, poza procesem decyzyjnym, jej fazy.
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
20 kwietnia, godz.18:00
Pokaz filmu Majdanek - cmentarzysko Europy

Zapraszamy na projekcję filmu dokumentalnego „Majdanek — cmentarzysko Europy” w reżyserii Aleksandra Forda. To wstrząsające, pierwsze utrwalone świadectwo tego, czym były hitlerowskie obozy w Polsce nakręcone zostało podczas 3 dni lipca 1944 roku. 
Słowo wstępu do filmu przedstawi dr Bartosz Kwieciński - badacz kinematografii zagładowej, adiunkt w Centrum Badań Holocaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

„Wyruszyliśmy w kierunku Lublina drogą, którą tuż przed nami przeszedł front. Posuwaliśmy się wolno w obłokach kurzu i trupim zaduchu. Doprowadził nas do bram obozu na Majdanku, znajdującego się na wschód od Lublina. Dotarliśmy tam dosłownie w kilka minut po ucieczce Niemców. W paleniskach krematorium tliły się nie dopalone zwłoki, po ziemi czołgali się wykończeni „muzułmanie”, więźniowie chcieli nas witać, ale nie mieli siły, by podnieść rękę czy krzyczeć. Wstrząs, jaki przeżyliśmy na Majdanku, był zbyt wielki, by można było go opisać. Z obowiązku kronikarzy i naocznych świadków zarejestrowaliśmy na taśmie wszystko to, co ukazało się naszym oczom." 
- wspominał operator Czołówki Filmowej 1 Armii Wojska Polskiego Stanisław Wahl, towarzyszący Aleksandrowi Fordowi w pracy nad dokumentem. 
Wystawa Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej wpisuje się w program obchodów 70-lecia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, najważniejszej powojennej instytucji zajmującej się zachowaniem i upowszechnianiem dziedzictwa Żydów polskich. Jest pierwszą monograficzną prezentacją prac malarzy Samuela i Leona oraz ich młodszego brata Henryka, architekta. Samuel uważany był, obok Maurycego Gottlieba, za jednego z prekursorów „sztuki żydowskiej” w Polsce. Dorobek Leona i Henryka pozostawał do tej pory prawie zupełnie nieznany.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.