Temat: Newsletter 11 - 18 listopada 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 11 - 18 listopada 2015
KONFERENCJA NAUKOWA
JIDYSZYZM: MITOLOGIE I IKONOGRAFIE
15–16.11.2015

15–16 listopada 2015 Pracownia Badań nad Kulturą Jidysz Żydowskiego Instytutu Historycznego organizuje we współpracy z Maison de la Culture Yiddish — Bibliothèque Medem w Paryżu międzynarodową konferencję „Yiddishism: Mythologies and Iconographies” – „Jidyszyzm: Mitologie i Ikonografie”.

W czasie konferencji chcielibyśmy krytycznie przyjrzeć mitologiom i ikonografiom jidyszyzmu. Przede wszystkim interesują nas okres pomiędzy 1888r. a 1939 r., jest to czas szczególnie intensywny jeśli chodzi o kreowanie mitów, ikon i rytuałów. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na rolę tych zjawisk w czasie Zagłady, oraz wpływu Zagłady na ich kształt i obecność w kulturze powojennej i współczesnej.

Konferencja jest realizowana w ramach przez projektu naukowego „Inteligencja Jidyszlandu — języki, tożsamości, wizje kultury”. 

Partnerami konferencji są: Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych oraz Fundacja im. Michała Friedmana.

Konferencja stanowi część obchodów roku I.L. Pereca w Żydowskim Instytucie Historycznym. 

Komitet Naukowy Konferencji: Prof. Mikhail Krutikov (Michigan University), Dr Yitskhok Niborski (INALCO), Prof. Simon Neuberg (Universität Trier), Prof. Eugenia Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagieloński), Dr. Joanna Nalewajko-Kulikov (PAN)

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia oraz nadsyłania zgłoszeń znajdziecie poniżej
SEMINARIUM NAUKOWE
17 listopada 2015 r., godz. 11.00
„NA STRAŻY SKARBÓW — Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ ŻIH”

Wykład poświęcony będzie metodom konserwacji zniszczonych dokumentów, znajdujących się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego przed ich wprowadzeniem do Centralnej Biblioteki Judaistycznej (www.cbj.jhi.pl). Kierowniczka naszej Pracowni Konserwatorskiej Violetta Bachur przedstawi najnowsze metody konserwacji unikalnych tytułów prasowych oraz nowe sposoby badawcze, wykorzystywane w odczytywaniu zatartych stron z najcenniejszej naszej kolekcji – Archiwum Ringelbluma (m. in. metoda hiperspektralna — technika stosowana w kryminalistycznej analizie dokumentów, uczytelnianiu treści w zabytkowych rękopisach oraz w nieinwazyjnej analizie dzieł sztuki).
PRZEKAZANIE DO ŻIH ZBIORU KARTEK POCZTOWYCH Z GETTA WARSZAWSKIEGO

3 listopada 2015 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma odbyła się konferencja prasowa, podczas której nastąpiło przekazanie kartek wysyłanych z getta warszawskiego do Lizbony, Londynu i Paryża. Gości zebranych w historycznym budynku Instytutu powitał jego dyrektor, profesor Paweł Śpiewak i przedstawił profesor Anitę Prażmowską historyczkę i wykładowczynię z London School of Economics oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny – Mariana Turskiego i Piotra Wiślickiego. Informacje o poczcie w getcie warszawskim oraz historię rodziny Tamary i Isaaca Deutscherów zaprezentowali pracownicy naukowi Żydowskiego Instytutu Historycznego – dr Agnieszka Haska i dr Piotr Kendziorek.

Profesor Prażmowska, doceniając rolę i znaczenie Żydowskiego Instytutu Historycznego w gromadzeniu świadectw o losach polskich Żydów, podjęła decyzję o przekazaniu kart pocztowych Instytutowi. „Wolą moją jest, aby karty pocztowe wysyłane z warszawskiego getta były w posiadaniu Stowarzyszenia ŻIH, a ich depozytariuszem został Żydowski Instytut Historyczny. Pocztówki są wyjątkowym świadectwem czasów minionych, oraz tego, do czego prowadzić może wypaczenie ideologii. Akt przekazania tego daru, ma dla mnie osobiste znaczenie, ponieważ znałam ludzi, do których należała korespondencja.” – powiedziała profesor Anita Prażmowska.

Żydowski Instytut Historyczny od 1947 roku gromadzi i opracowuje naukowo wszelkie świadectwa o losie polskich Żydów podczas II wojny światowej, dlatego zdecydowano, że rodzinna korespondencja Tamary Deutscher zostanie przekazana do Archiwum ŻIH. Marian Turski umotywował decyzję przekazania pocztówek Instytutowi: „Nie ulega wątpliwości, że pocztówki powinny znaleźć się w Żydowskim Instytucie Historycznym, będąc dla badaczy naturalnym dopełnieniem najważniejszego zbioru archiwalnego Instytutu - Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego.”

Nadawczyni listów, Tamara Deutscher, urodziła się w Łodzi w 1913 roku, jako Tamara Lebenhaft. W 1940 roku znalazła się we Francji i w przebraniu żołnierza udało się jej dostać do Wielkiej Brytanii. Współpracowała z Rządem RP na uchodźstwie i jako początkujący krytyk literacki nawiązała kontakt z polską emigracją w Londynie. Tam poznała dziennikarza, socjalistę Isaaca Deutschera, późniejszego biografa Józefa Stalina i Lwa Trockiego, komentatora wydarzeń „zimnej wojny” i wiadomości z bloku wschodniego. Adresatką listów i paczek była matka Tamary – Ester Lebenheft, która mieszkała w getcie warszawskim pod adresem Niska 61/2.

Wystawa „OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
ukazuje fenomen polsko-żydowskiej kultury i sztuki od końca XIX do II wojny światowej.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia, niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. 

Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wymogi konserwatorskie część wystawy, prezentującą prace artystów tworzących w gettach w czasie niemieckiej okupacji, została zamknięta. Jednocześnie w związku z zainteresowaniem publiczności poruszoną tematyką, postanowiliśmy przedłużyć okres ekspozycji drugiej części wystawy, ukazującej prace z lat 1890-1939.
KSIĘGARNIA NA TŁOMACKIEM

Stworzony przez architektów Kacpra i Jana Gronkiewiczów projekt wnętrza kryje wiele elementów, których dostrzeżenie wymaga sporej dozy varsavianistycznej wrażliwości oraz znajomości przedwojennego krajobrazu okolicy Głównej Biblioteki Judaistycznej. Co nie oznacza, że jest to księgarnia tylko dla wtajemniczonych! Można tu swobodnie szperać pośród bogatej oferty publikacji o tematyce żydowskiej i wybrać coś dla siebie lub choćby przejrzeć frapujące książki w zakamarku, zwanym "poczytelnią", na antresoli spotkać się ze znajomymi czy porozmawiać z pracownikami naszego Instytutu.

Zapraszamy serdecznie do Księgarni na Tłomackiem, gdzie czekać na Państwa będzie także filiżanka kawy, herbaty czy ciasto – wszystko, co uprzyjemnia lekturę!
  DZIAŁ GENEALOGII ŻIH

Pomagamy Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmujemy się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.
Nasz Dział pomaga odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych, odnaleźć ślady członków rodziny, a także odnaleźć i połączyć krewnych, żyjących dzisiaj w różnych stronach świata.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw. 
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.