Temat: Newsletter 12-19 października 2017

Newsletter 12-19 października 2017
Poniedziałek, 3 sierpnia, 4 po południu. 19-letni Dawid Graber pisze: "Podświadomie czuję, że wyzwolę się od wszystkich nieszczęść. Do widzenia. Żebyśmy tylko zdążyli to zakopać". Razem z 18-letnim Nachumem Grzywaczem i Izraelem Lichtensztajnem ukrywają przy ulicy Nowolipki 68 część zgromadzonych przez grupę Oneg Szabat dokumentów. Chowają je w 10 metalowych skrzynkach. Archiwum jest dziełem wielu osób, ale to właśnie tej trójce zawdzięczamy jego przetrwanie. Dawid Graber i jego towarzysze wiedzieli, że tworzą Historię.

Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
SEMINARIUM VARSAVIANISTYCZNE
Ajzyk Szmul Szenberg — obywatel przedmieścia Pragi i warszawski Żyd
17 października, godz. 14.00, wstęp wolny

Postać Ajzyka Szmula, od 1821 r. noszącego nazwisko Szenberg, przewija się w dokumentach i opracowaniach dotyczących przedmieścia Pragi i Warszawy. Ten właściciel praskich posesji — przy ulicy Wołowej oraz folwarku Bujnówek — był handlarzem bydła i liwerantem wojsk, a więc osobą dość zamożną i liczącą się w praskiej społeczności. Jego losy niejednokrotnie splatały się z ważnymi wydarzeniami i zjawiskami zachodzącymi w dziejach Warszawy i Pragi.

Prezentacja epizodów z jego życiorysu jest więc z jednej strony przypomnieniem zapomnianej postaci, z drugiej zaś — ilustracją różnych aspektów historii stolicy.

Wystąpi: Hubert Górski, archeolog, genealog i tłumacz, który przy okazji badań genealogicznych śledzi losy rodziny Szenbergów i warszawskiej społeczności żydowskiej.

Seminarium odbędzie się w sali w Błękitnym Wieżowcu. 
Poprowadzi je dr Zofia Borzymińska, kierowniczka Pracowni Varsavianistycznej 
w Żydowskim Instytucie Historycznym.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi historyka lubelskiego IPN dr hab. Tomasza Panfila.

Polską opinię publiczną poruszyła w zeszłym tygodniu wypowiedź historyka lubelskiego IPN dr hab. Tomasza Panfila, w której porównywał los znajdujących się pod okupacją niemiecką Polaków i Żydów. Określając Rady Żydowskie jako elementu „żydowskiego samorządu” Panfil powielił w swojej wypowiedzi oficjalną narrację niemieckiej propagandy. Skazani na śmierć Żydzi mieli mieć w gettach pełną autonomię i tym samym sami mieli być winni wyniszczających ich tam chorób i głodu. Od jesieni 1940 do lipca 1942 roku, a więc jeszcze przed wywózkami do ośrodków zagłady, w samym getcie warszawskim zmarło z tego powodu ok. 92 tys. Żydów. Tworzenie żydowskiej administracji, jako sposobu zarządzania gettami, powinno być więc widziane nie tyle (jak chciałby tego historyk IPN i i jak twierdziła administracja niemiecka) jako przywilej, ale jako pierwszy krok w kierunku Zagłady.

Nic więc dziwnego, że wypowiedź historyka niemal jednogłośnie potępili badacze historii najnowszej, po pewnym czasie odciął się od niej też sam IPN. Skandaliczna wypowiedź dr. Panfila nie jest niestety zaskakująca.

70-LECIE ŻIH

1 października 2017 r. zainaugurowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jubileusz siedemdziesięciolecia powołania Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
Niech ta okrągła rocznica stanie się okazją do podsumowania działalności Instytutu oraz naświetlenia celów na kolejne lata.

Niezwykłe w powojennej Polsce było to, że komunistyczne władze Żydom zorganizowanym od jesieni 1944 w Centralnym Komitecie Żydów Polskich udzieliły zgody na badania nad własną wojenną przeszłością i pozwoliły na powstanie jedynej w kraju naukowej instytucji mniejszości narodowej. Pod auspicjami Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, a potem Żydowskiego Instytutu Historycznego, publikowano ważne do dzisiaj książki i artykuły. Potrzeba badań, opisania i poświadczenia Zagłady poszczególnych skupisk żydowskich była pośród nielicznych ocalonych przeogromna. Z największą pieczołowitością od momentu powstania Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej do dziś są gromadzone, porządkowane i wydawane wszelkie dokumenty, świadectwa, dzienniki, zapiski z czasów wojny. Najważniejszy wśród nich jest zbiór nazywany Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Sprawujemy nad nimi opiekę wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.