Temat: Newsletter 13 - 20 maja 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 13 - 20 maja 2015
ŻYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY NA WARSZAWSKICH TARGACH KSIĄŻKI

Zapraszamy Państwa na Warszawskie Targi Książki, gdzie nasz Instytut będzie miał swoje stoisko (177/V)


NOC MUZEÓW W ŻYDOWSKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM
16 maja 2015, od godziny 19:00-23:00

Wielka Nieobecna – instalacja świetlno-muzyczna upamiętniająca Synagogę na Tłomackiem, godz. 20:15

Dokładnie 72 lata temu, na zakończenie powstania w getcie warszawskim Niemcy wysadzili najokazalszą bożnicę żydowskiej Warszawy – Wielką Synagogę na Tłomackiem.

Aby uczcić pamięć tego miejsca, związanej z nim społeczności, światowej sławy kantorów i rabinów z Tłomackiego punktualnie o 20:15 w gmachu Żydowskiego Instytutu Historycznego, będącym przed wojną biblioteką Synagogi, rozpocznie się 10-minutowa instalacja świetlno-muzyczna, uobecniająca na moment – 10 minut – wspaniałą historię Wielkiej Synagogi, brzmiącą niepowtarzalnym tenorem Gerszona Siroty, gwarem dwutysięcznej publiki, wreszcie unicestwiającym ogniem, którego ślady wciąż widnieją na posadzce holu ŻIH.
Autorem instalacji muzycznej będzie Marcin Lenarczyk , wizualizacje stworzą Tomasz Melissa i Mikolaj Chylak, Malarze kolektyw wizualizatorów

Przez cały wieczór oglądać będzie można wystawy: Ocalałe. Kolekcja malarstwa, rysunku, rzeźby ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego – lata 1890 -1939 oraz ekspozycję pt. Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950), po których przewodnicy oprowadzać będą równo o godzinach: 19:00, 21:00 i 22:00.

SEMINARIUM NAUKOWE
19 maja, godz. 11:00
Antysemityzm i filozofia. Spór o przypadek Martina Heideggera
Seminarium poprowadzi dr Piotr Kendziorek

Martin Heidegger jest uważany za jednego z najwybitniejszych filozofów nowoczesnych. Żaden inny myśliciel nie oddziaływał tak mocno i wszechstronnie na dwudziestowieczną filozofię zachodnią. Jednak na jego postaci i dorobku cieniem kładzie się ambiwalentny stosunek do nazizmu i antysemityzmu. Celem wystąpienia jest przedstawienie aktualnego stanu międzynarodowej debaty na temat tego aspektu dzieła i biografii filozofa.

WYSTAWA "PO ZAGŁADZIE"

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.