Temat: Newsletter 14-20 stycznia 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 14-20 stycznia 2016
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
14 stycznia 2016 r., godz. 18:00
Judaizm - religia labiryntu

Judaizm to religia podlegająca nieustającym i wielokierunkowym przemianom, w której ciągłość treści jest ważniejsza od wielości i zmienności form. Religia ta rozwija się na zasadzie nieustającego objaśniania, tworzenia wciąż nowych komentarzy do wcześniejszych tekstów religijnych. Znajdujemy w nich poglądy pochodzące z różnych epok i źródeł, a ich zestawienie miało służyć budowaniu i umacnianiu judaistycznej tożsamości poprzez lekturę wiodącą od zwątpienia do umocnienia w wierze. Judaizm to religia labiryntu rozumianego jako miejsce, w którym wędrowiec, osiągnąwszy punkt centralny i odnalazłszy w nim duchowe umocnienie, udawał się w równie krętą drogę powrotną prowadzącą do świata; powracał silniejszy duchowo, lepiej przygotowany do funkcjonowania w obcym i bardzo często wrogim otoczeniu.

Wykład poprowadzi dr Paweł Fijałkowski (ŻIH)
SEMINARIUM NAUKOWE
19 stycznia 2016r., godz. 11:00
Prezentacja projektu "Antysemityzm nie jest poglądem"

Spotkanie poświęcone będzie przedstawieniu rezultatów analizy
podręczników edukacyjnych dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, materiałów pomocniczych dla nauczycieli
i nauczycielek oraz materiałów edukacyjnych dla trenerów i trenerek pod kątem zawartej w nich tematyki żydowskiej, treści antysemickich i schematów argumentacyjnych. 

Projekt „Antysemityzm nie jest poglądem” realizowany w 2015 roku przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent miał także za zadanie wypracowanie mechanizmów mających przeciwdziałać antysemityzmowi w środowisku szkolnym i edukacyjnym. Podczas seminarium uczestniczki projektu przedstawią wyniki działań w ramach tego przedsięwzięcia. 

Obok dr Bożeny Keff z Żydowskiego Instytutu Historycznego seminarium poprowadzi Anna Makówka-Kwapisiewicz – historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Wydawnictwami Austeria i Midrasz, Stowarzyszeniem Centrum Polsko-Niemieckie, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Instytutem Karta, Internationaler Bund Polska i Radio Kraków Małopolska. Autorka projektu wydawniczego „Majses”, w którym jedna z książek „Majn Alef Bejs” zdobyła główną nagrodę Bologna Ragazzi Award podczas Targów Książki Dziecięcej w Bolonii. Członkini Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent. Obecnie robi doktorat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie z zakresu "Kobiet żydowskich i ich doświadczenia Holocaustu".

Seminarium poprowadzą Anna Makówka-Kwapisiewicz i dr Bożena Keff.
WYSTAWA W ŻIH
7 stycznia 2016 – 29 lutego 2016
ŚWIAT UTRACONY. ŻYDZI POLSCY. Fotografie z lat 1918–1939

Na wystawie prezentowane są 133 fotografie ukazujące życie Żydów polskich w latach 1918–1939. Oglądając je możemy się przekonać o sile fotografii dzięki której w ułamku sekundy przenosimy się do miejsc odległych w czasie, poznajemy twarze osób z przeszłości, które ciągle w mniejszym czy większym stopniu współtworzą naszą rzeczywistość. Przenosimy się do II Rzeczypospolitej, która powoli staje się krainą mityczną. Te fotografie częściowo ten mit burzą, ale częściowo go też wzmacniają.

Wystawie towarzyszy album autorstwa Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego wydany wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny i Wydawnictwo Boni Libri.

"Mezuza z tego domu"

Dopełnieniem wystawy fotograficznej jest kameralna ekspozycja „Mezuza z tego domu”, prezentująca dwanaście współcześnie odlanych w brązie śladów po mezuzach, które zarazem tworzą nowe mezuzy, nadające się do ponownego użycia. Jak piszą autorzy projektu „Mezuzy z tego domu”, Helena Czernek i Aleksander Prugar, „z jednej strony jest to sposób na ocalenie śladów po mezuzach, a z drugiej strony stworzenie na ich bazie nowych mezuz. Odlewy mają z tyłu miejsce na zwój. Wkładając do niego klaf i mocując w futrynie drzwi swojego domu, dajesz drugie życia tamtej mezuzie, która od lat nie istnieje […]. Na boku mezuzy wygrawerowany jest adres, z którego pochodzi”.
Odlewy uzyskano odciskając zagłębienia po mezuzach w dwunastu różnych miejscowości naszego kraju. Zdaniem pomysłodawców projektu ich nadrzędnym celem jest przywrócenie pamięci o miejscu i jego mieszkańcach.

KLUB CZYTELNICZY ŻIH
28 stycznia 2016 r., godz. 18:00

Zapraszamy do naszej księgarni na klub czytelniczy. Tym razem omawiać będziemy „Opowiadania odeskie” Izaaka Babla. Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli twórczości tego autora oraz tych, którzy jeszcze jej nie znają. Książkę można będzie nabyć w naszej księgarni, jest też dostępna w bibliotekach. Uprzednie przeczytanie jest bardzo mile widziane ale nie konieczne. Znajomość innych książek Babla będzie także bardzo pożyteczna.
Gospodarzem Klubu będzie - jak zawsze - Alicja Kościan, na codzień oddana pracy w naszej Bibliotece.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.