Temat: Newsletter 14-21 września 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 14-21 września 2016
“ARCHIWUM WAŻNIEJSZE NIŻ ŻYCIE” — KONFERENCJA PRASOWA

Za kilka dni mija 70. rocznica odnalezienia pierwszej części Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego, stanowiącego dziś najcenniejszą kolekcję w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

Pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na konferencję prasową poświęconą projektowi “Archiwum ważniejsze niż życie” podjętemu przez ŻIH we współpracy ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, która odbędzie się na skwerze przy. ul. Nowolipki 28 w czwartek 15 września br. o godz. 11:00. 

W konferencji udział wezmą: - Marian Turski - wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce; - prof. Paweł Śpiewak — dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma;- Przedstawiciel Komitet Budowy Upamiętnienia Archiwum Ringelbluma oraz Stacji Muranów.
18 września, w 70. rocznicę odnalezienia pierwszej części archiwum organizujemy dwie wycieczki edukacyjne, w których przybliżymy postać naszego patrona.

18 września 1946 r. spod gruzów domu przy Nowolipkach 68 na terenie dawnego getta wydobyto dziesięć metalowych skrzynek o wymiarach 15 x 30 x 50 cm. Papiery w skrzynkach były wilgotne, trudne do rozdzielenia, częściowo przeżarte pleśnią, ze śladami rdzy po spinaczach. Była to pierwsza z odnalezionych dwóch części konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawskiego, potocznie nazywanego Archiwum Ringelbluma. 

W 70. rocznicę tych wydarzeń przypomnimy postać Emanuela Ringlebluma — twórcy grupy Oneg Szabat, która przez ponad dwa lata pracowała nad dokumentacją życia w getcie warszawskim oraz Zagłady Żydów polskich. 

18 września 2016 roku zapraszamy na dwie wycieczki edukacyjne „Warszawa śladami Emanuela Ringlebluma”. Zapraszamy do udziału w tradycyjnym spacerze edukacyjnym, jak i wycieczce rowerowej. 

11:00 – spacer edukacyjny

17:00 – wycieczka rowerowa

Rozpoczęcie obu wydarzeń — przed budynkiem Żydowskiego Instytutu Historycznego, ul. Tłomackie 3/5.
FINISAŻ WYSTAWY
AMSTERDAM POLSKICH ŻYDÓW
18 września 2016 r., godz. 15:00


Restrykcyjne rozporządzenia żydowskiego Sejmu Czterech Ziem dotyczące druku książek, przyczyniły się w drugiej połowie XVII wieku do upadku oficyn hebrajskich działających na terenach Rzeczypospolitej. Najpełniej sytuację tę wykorzystali drukarze w Niderlandach, którzy w dużej mierze przejęli produkcję książek żydowskich przeznaczonych na polski rynek. Przy współudziale pochodzących z Polski żydowskich autorów, redaktorów, korektorów i zecerów, oficyny amsterdamskie rozpoczęły tłoczenie książek na zamówienie polskich Żydów. Amsterdam od drugiej połowy XVII wieku zaczął pełnić funkcję światowego centrum drukarstwa żydowskiego.

W zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego znajduje się licząca ponad dwieście tomów kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej trzydzieści jeden pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

O godzinie 15:00 po wystawie oprowadzi nas jeden z kuratorów dr. hab. Jan Doktór.


ROZSTRZYGNIĘCIE VII EDYCJI KONKURSU IM. MAJERA BAŁABANA

Jury VII Konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało pięć nagród oraz siedem wyróżnień.

Od 25 lat Żydowski Instytut Historyczny organizuje konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu. Co dwa lata spośród kilkudziesięciu młodych naukowców wyłaniamy sześcioro najlepszych laureatów. Nazwiska wielu z nich są dziś dobrze znane i wysoko cenione w świecie nauki, nie tylko w Polsce.

Na tegoroczną edycję konkursu nadesłano 34 prace (17 prac doktorskich i 17 magisterskich) reprezentujące rozmaite dziedziny humanistyki: historii, sztuki, architektury, muzealnictwa, literaturoznawstwa, socjologii, teatrologii i prawa.

Wyłonienie laureatów sprawiło jury wiele trudności, ponieważ poziom merytoryczny nadesłanych prac (zwłaszcza doktorskich) był wyjątkowo wysoki. Autorzy wykazali się obszerną wiedzą i dojrzałością badawczą. Przy ocenie brano pod uwagę merytoryczną wartość pracy, nowatorstwo w ujęciu tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz stronę formalną.

Jury VII Konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Żbikowskiego przyznało pięć nagród oraz siedem wyróżnień. Postanowiono nie przyznawać trzeciej nagrody w kategorii prace magisterskie.

Patronat nad tegoroczną edycją konkursem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasada Izraela.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.