Temat: Newsletter 15-22 czerwca 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 15-22 czerwca 2016
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
16 czerwca 2016 r., godz. 18:00
Spotkanie Klubu Czytelniczego

Tym razem porozmawiamy o autobiograficznej powieści Amosa Oza 
Opowieść o miłości i mroku i jej ekranizacji, którą wyreżyserowała 
(i w której zagrała matkę Oza) Natalie Portman. 

Powieść jest osobistą refleksją nad losami rodziny autora, Izraelem lat jego dzieciństwa oraz rodzinnym dramatem jakim była śmierć jego matki. Dowiadujemy się z niej również kiedy Oz postanowił zostać pisarzem i dlaczego. Opiekunka Klubu i prowadząca spotkanie Alicja Kościan z biblioteki ŻIH, nie ukrywa że to jedna z ulubionych lektur w jej życiu. 

Spotkanie odbędzie się w naszej Księgarni.

SEMINARIUM NAUKOWE
21 czerwca 2016 r. godz. 11:00
Józef Sandel i badania nad „Sztuką wśród Żydów w Polsce” w okresie Polski Ludowej

Podczas seminarium dr Getka-Kenig wygłosi referat poświęcony działalności Józefa Sandla (1894–1962) – kierownika Muzeum ŻIH w latach 1949–1953 – jako historyka sztuki, badającego w okresie powojennym artystyczne koneksje społeczności żydowskiej na ziemiach polskich.

Celem wystąpienia będzie nie tylko omówienie specyfiki jego pisarstwa historyczno-artystycznego i zaprezentowanej w nim pionierskiej koncepcji dziejów „sztuki wśród Żydów w Polsce”, lecz również osadzenie jego dorobku w ideologicznych kontekstach epoki kształtujących ówczesny dyskurs zarówno historii sztuki jak i studiów żydowskich.

Dr Mikołaj Getka-Kenig jest adiunktem w Dziale Sztuki Żydowskiego Instytutu Historycznego, absolwentem historii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i w Courtauld Institute of Art w Londynie.
SPACER EDUKACYJNY
23 czerwca 2016 r. godz.18:00
 „Nadludzka medycyna” i jej bohaterowie – służba zdrowia 
w getcie warszawskim.

Podczas spaceru po terenie byłego getta, odwiedzimy miejsca, w których znajdowały szpitale, ambulatoria, apteki i inne instytucje związane ze służbą zdrowia. 

Poznamy sylwetki lekarzy, takich jak Anna Braude-Hellerowa czy Emil Apfelbaum oraz często znanych tylko z imienia pracowników szpitali, którzy równie bohatersko nieśli pomoc w czasach „nadludzkiej medycyny”. 

Wycieczka będzie okazją do dowiedzenia się, skąd do warszawskiego getta trafiała szczepionka na tyfus, kto po stronie aryjskiej oddawał krew dla Żydów i jak funkcjonowały tajne studia medyczne. Spacer odbywa się w związku z Marszem Pamięci 22 lipca, który w tym roku dedykujemy lekarzom, pielęgniarkom i całemu personelowi służby zdrowia w warszawskim getcie.

Spacer potrwa około 2,5 h.
Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji seminarium 
„Świadectwa Zagłady” w ramach Akademii Letniej 2016, które odbędzie się w dniach 1–4 sierpnia br. w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 

Seminarium przeznaczone jest dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji. 

Program Seminarium „Świadectwa Zagłady” w całości poświęcony będzie zagadnieniom związanym z Zagładą. Czterodniowe szkolenie nie tylko obejmie serię wykładów, spacerów, pokazów filmowych na temat historii Holokaustu, ale również szereg dyskusji, w tym również na temat problemów związanych z nauczaniem o tej trudnej i złożonej tematyce. 

Poprzez seminarium chcemy stworzyć platformę, dzięki której nauczyciele z całej Polski, przy pomocy naszych ekspertów, będą mogli wymienić się doświadczeniem oraz wypracować najlepszy, optymalny sposób dotarcia do swoich uczniów. 

Dlatego z myślą o jak najlepszym wypracowaniu modelu w nauczaniu o Holokauście, uwzględniającym zarówno konteksty jak i niuanse, opracowaliśmy program pierwszej edycji seminarium. Składa się na niego pięć różnych bloków tematycznych: 

Panel 1: Archiwum Ringelbluma jako najważniejsze świadectwo Zagłady;

Panel 2: Pamięć o zamordowanym narodzie;

Panel 3: Holokaust a świadectwa literackie;

Panel 4: Holokaust w przedstawieniach filmowych;

Panel 5. Współczesne problemy w nauczaniu o Zagładzie.

Ponadto uczestnicy szkolenia wezmą udział w wizycie studyjnej w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince w 73. rocznicę buntu w tym ośrodku Zagłady, gdzie m.in. spotkają się ze świadkiem Zagłady – Krystyną Willenberg.

KOMITET BUDOWY UPAMIĘTNIENIA ARCHIWUM RINGELBLUMA
PROJEKT W BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2017

Celem projektu jest rewitalizacja skweru przy ulicy Nowolipki 28, w miejscu odnalezienia dwóch części Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Odnowiony skwer - zieleń i elementy małej architektury - stanowi całościowe założenie wraz z zaplanowanym w jego środku upamiętnieniem, realizowanym ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Na terenie skweru przy ulicy Nowolipki 28 przed wojną stała kamienica, w której mieściła się żydowska świecka szkoła podstawowa. W sierpniu 1942 r. i w 1943 r. w jej piwnicach zakopane zostały dwie pierwsze części Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego Emanuela Ringelbluma - jednego z najważniejszych zbiorów archiwalnych II wojny światowej, dokumentującego Zagładę Żydów. Po wojnie obie części zostały odnalezione. Miejsce przez swoją historię zasługuje na upamiętnienie, a po rewitalizacji zieleni i elementów małej architektury, stanie się ponadto nowoczesną, elegancką przestrzenią publiczną, używaną zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i odwiedzających skwer turystów.

WYSTAWA
AMSTERDAM POLSKICH ŻYDÓW

Podstawę ekspozycji stanowi pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.