Temat: Newsletter 15-22 kwietnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 15-22 kwietnia 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
16 kwietnia 2015, godz. 18:00

Rozmowa na temat przygotowywanej w Narodowej Galerii Sztuki — Zachęta, wystawy: „Zaraz po wojnie. Sztuka polska 1944–1949”. W spotkaniu udział wezmą kuratorki wystawy Agnieszka Szewczyk i Joanna Kordiak oraz Dorota Jarecka.


SESJA NAUKOWA PO ZAGŁADZIE. CENTRALNY KOMITET ŻYDÓW W POLSCE – W ROCZNICĘ POWSTANIA (1944–1950)

Zapraszamy na sesję poświęconą Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. W działalności tej największej po wojnie instytucji żydowskiej odbijają się wszystkie problemy i dylematy, z którymi stykali się ocalali z Zagłady. Sesja skoncentrowana będzie na sprawach tych spośród ocalałych, którzy przynajmniej przez jakiś czas po wojnie zdecydowali się pozostać w Polsce.
Sesja odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia w Żydowskim Instytucie Historycznym przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie. Towarzyszyć jej będzie otwarcie wystawy w pierwszym dniu obrad — 21 kwietnia 2015 o godz.18:00.


ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAWY „PO ZAGŁADZIE. CENTRALNY KOMITET ŻYDÓW W POLSCE 1944 -1950”
21 KWIETNIA WTOREK 18:00

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.