Temat: Newsletter 15 - 22 lutego 2018

Newsletter 15 - 22 lutego 2018
OŚWIADCZENIE RADY PROGRAMOWEJ ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O IPN

Jako członkowie Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma jesteśmy głęboko zaniepokojeni atmosferą, w której uchwalono nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i która  wpłynęła na sposób, w jaki rozmawia się dziś na temat stosunków  polsko-żydowskich.
KONKURS IM. MAJERA BAŁABANA NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE O ŻYDACH I IZRAELU

W dniu 8 stycznia 2018 r. ruszyła ósma edycja Konkursu im. Majera Bałabana organizowanego co dwa lata przez Żydowski Instytut Historyczny.

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy zgłaszać do dnia 2 marca 2018 r. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w lipcu 2018 r. na stronie internetowej ŻIH. Prace oceniać będzie jury składające się z naukowców ŻIH oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

PAMIĘTNIKI OUTSIDERA I INNE DZIEŁA HENRYKA GRYNBERGA
15 lutego 2018, godz. 18.00

Transatlantyckie spotkanie odbywające się w dwóch różnych strefach czasowych prowadzi Katarzyna Jerzak, komparatystka oraz tłumaczka twórczości Grynberga. W spotkaniu weźmie także udział Klaudiusz Bobowski z Zakładu Anglistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Patronat nad spotkaniem objął „Głos Ameryki”.

PRAWEM I LEWEM… ŻYDZI NA PRADZE DO 1796 ROKU
15 lutego 2018, godz. 18.00
Miejsce: sala konferencyjna Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52


Król Władysław IV w 1648 r. nadając prawa miejskie podwarszawskiej  Pradze przypomniał, że Żydom nie wolno w niej mieszkać, jako że już dawniej zostali „z Księstwa Mazowieckiego i z miasta naszego Warszawy” wygnani. Tymczasem kusiła ona i przyciągała…

Skomplikowaną i mało znaną  historię żydowskiego osadnictwa na Pradze przybliży      dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

INSTYTUT NAUK JUDAISTYCZNYCH W WARSZAWIE
20 lutego 2018, godz. 11.00 - sala w Błękitnym Wieżowcu

Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie był instytucja wyjątkową. I choć pośród jego protagonistów i głównych związanych z nim postaci znaczną rolę odgrywali lwowiacy, to jednak ową placówkę można postrzegać jako swoiste zwieńczenie rozwoju życia naukowego w Warszawie, syntezę różnych jego wątków.

Wystąpi dr hab. Rafał Żebrowski.
Seminarium poprowadzi dr Zofia Borzymińska, kierownik Pracowni Varsavianistycznej w ŻIH.

KRYTYCZNE SPOJRZENIE NA WYSTAWĘ STAŁĄ W ŻIH
22 lutego 2018, godz. 18.00


O sposobach przedstawiania historii Zagłady i używanych do tego środkach wystawienniczych w kontekście wystawy stałej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu” rozmawiać będą: dr hab. Roma Sendyka – pracowniczka Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, Hanna Wróblewska – Dyrektorka Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Grzegorz Piątek – krytyk i historyk architektury oraz Aneta Faner i Piotr Duma z Fish n’ Sheep (projektanci wystawy).

Spotkanie poprowadzi prof. Paweł Śpiewak.


WYSTAWA STAŁA „CZEGO NIE MOGLIŚMY WYKRZYCZEĆ ŚWIATU” POŚWIĘCONA
TWÓRCOM I LOSOM PODZIEMNEGO ARCHIWUM GETTA WARSZAWY

Na wystawie po raz pierwszy udostępniamy dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów programu Oneg Szabat.

Tłomackie 3/5, siedziba Żydowskiego Instytutu im. Emanuela Ringelbluma i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Zapraszamy!

Wszystkie osoby pragnące nas odwiedzić proszone są o zakup biletu przez stronę www.tickets.jhi.pl
Oprowadzanie po wystawie odbywa się dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku: o godz. 11:00 po angielsku i o godz. 14:00 po polsku.
WYSTAWA CZASOWA "MIEJSCE. TŁOMACKIE 3/5"
Agata Madejska | Ronit Porat | Anna Orłowska 
22 listopada 2017 - 4 marca 2018

Na zaproszenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, artystki: Agata Madejska, Ronit Porat i Anna Orłowska stworzyły prace, w których odnoszą się do wybranych wątków związanych z historią budynku Instytutu oraz jego najbliższego otoczenia. 
Bodźcem do tych artystycznych rozważań jest zbudowany na miejscu Wielkiej Synagogi i przypominający o jej braku „Błękitny Wieżowiec”, w którego lustrzanej powierzchni odbija się stojący obok gmach ŻIH-u. 
BADANIE OPINII NA TEMAT WYSTAWY STAŁEJ I CZASOWEJ W ŻIH

Zapraszamy do wypełnienia naszej ankiety internetowej!

Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat wystawy stałej „Czego mogliśmy wykrzyczeć światu” oraz wystawy czasowej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma. 
Odpowiedź na nasze pytania zajmie Państwu ok. 5 minut. Ankieta jest anonimowa.
GODZINY OTWARCIA I CENY BILETÓW

WYSTAWA STAŁA I CZASOWA
Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 18:00
Niedziela: 10:00 – 18:00
Ostatnie wejście o godzinie 17:00.

CZYTELNIA
Poniedziałek – Czwartek: 09.00 – 19.00
Piątek: 09.00 – 15.00

CENY BILETÓW

Bilet normalny – 12zł (indywidualny), 10 zł (grupowy)
Bilet ulgowy – 7zł (indywidualny), 6 zł (grupowy)
 Bilet z przewodnikiem PL – 20zł
Bilet z przewodnikiem ANG – 30zł
W niedzielę zwiedzanie wystawy jest bezpłatne.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.