Temat: Newsletter 16-22 października 2013

Newsletter  
16-22 października 2013
Już jutro z cyklu:
Czwartki na Tłomackiem
Powstanie w Sobiborze oczami uczestników

17 października br. (czwartek), godz. 18.00


Sedecznie zapraszamy na pokaz i dyskusję Powstanie w Sobiborze oczami uczestników, które odbędą się 17 października 2013 r., o godz. 18.00 w ŻIH-u (sala w „Błękitnym Wieżowcu” przy pl. Bankowym 2, wejście od ul. Tłomackie).

Bezpośrednim impulsem do spotkania jest 70. rocznica wybuchu powstania w ośrodku zagłady w Sobiborze. Osią narracyjną spotkania będzie film dokumentalny „Z królestwa śmierci” w reżyserii Urszuli Hasiec i Grzegorza Michalca oraz trzy krótkie filmy z udziałem byłych więźniów Sobiboru, m.in. przywódcą powstania, Aleksandrem Peczerskim.

Pokaz i dyskusję poprowadzi dr Marek Bem, wieloletni dyrektor Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady w Sobiborze.Między starostą, burmistrzem i plebanem. Żydowscy arendarze w mazowieckich miastach u schyłku XVIII w.

22 października br. (wtorek), godz. 11.00

Wyznawcy judaizmu stanowili element bardzo skomplikowanego układu, jakim były staropolskie organizmy miejskie. Mieszkając w mieście nie należeli do społeczności mieszczan, lecz funkcjonowali w nim jako przedstawiciele osobnego stanu, podporządkowanego urzędnikom królewskim. Byli co najwyżej tolerowani przez mieszczan, którzy widzieli w nich niebezpiecznych rywali gospodarczych. Natomiast szlachta i duchowieństwo postrzegało ich obecność jako źródło powiększania dochodów.

Seminarium, które w odbędzie się w najbliższy wtorek (22 października) w Żydowskim Instytucie Historycznym, poprowadzi dr Paweł Fijałkowski.

Jadąmośki Literackie
– środowisko Wiadomości Literackich wobec antysemickich ataków
24 października br. (wtorek), godz. 14.00

Tygodnik „Wiadomości Literackie” był jednym z najważniejszych ośrodków życia kulturalnego w międzywojennej Polsce. Związani z nim byli m. in. Antoni Słonimski i Julian Tuwim.

O tożsamości twórców pisma, o tym, jak radzili sobie z zarzutami i o ich relacjach z żydowskimi twórcami awangardowymi opowiedzą autorka książki „Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich”, prof. Małgorzata Szpakowska oraz literaturoznawczynie dr Karolina Szymaniak i dr Agnieszka Żółkiewska.
Serdecznie zapraszamy.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.