Temat: Newsletter 16-23 grudnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 16-23 grudnia 2015
Zapraszamy na zakupy świąteczne do naszej 
Księgarni na Tłomackiem

Pakujemy książki na prezent, oraz do  każdego grudniowego zakupu dokładamy zakładkę gratis, a do świątecznych zakupów powyżej 100 PLN dodajemy w prezencie torbę
Bardzo nam miło, kiedy czytamy pochlebne recenzje na temat naszej Księgarni

"Nie jest to miejsce tylko dla tych, którzy interesują się tematyką żydowską, - mimo, że dla nich to istny raj - ale dla każdego, kto kocha piękne i mądre książki. Jest dział dziecięcy, są powieści, są albumy i non fiction. Księgarnia ma stałych Klientów i bardzo określony, z racji swojego położenia i przynależności, profil. (...) zachęcam was do odkrycia tej mikrej uliczki i znajdującej się przy niej księgarni."
SEMINARIUM NAUKOWE
22 grudnia, godz.11:00

MYŚLENIE O ETYCE W PERSPEKTYWIE ZAGŁADY: O FILOZOFII R. ZIMMERMANNA

Przedmiotem wystąpienia będzie myśl niemieckiego filozofa Rolfa Zimmermanna. W głośnej pracy "Etyka po Auschwitz" (2005) stwierdza on, że wydarzenie Zagłady stawia pod znakiem zapytania oświeceniowe ujęcie gatunku ludzkiego i związany z nim etyczny uniwersalizm. I zastanawia się, jakie ma to konsekwencje intelektualne i społeczne.

                                                Seminarium poprowadzi dr Piotr Kendziorek
Z przyjemnością informujemy, że do księgarń trafiły kolejne tomy kompletnej edycji Archiwum Ringelbluma

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organizacji „Oneg Szabat” — jest jednym z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich, a przewodnikiem po nim jest Inwentarz. Nie jest to jednak typowy inwentarz archiwalny, ale raczej katalog dokumentów tworzących tę niezwykłą kolekcję historyczną złożoną z dwóch części.

Pierwsza została ukryta na terenie getta warszawskiego (w piwnicach szkoły Borochowa przy ul. Nowolipki 68) na przełomie lipca i sierpnia 1942r., druga w tym samym miejscu na początku lutego w 1943 r.

W różnym czasie udało się odszukać zakopane archiwalia — we wrześniu 1946 r. odnaleziono część pierwszą, zaś na drugą natrafiono przypadkiem dopiero w grudniu 1950 r. Całe ocalone Archiwum zawiera kilka tysięcy dokumentów (rękopisów, druków, fotografii) liczących w sumie ponad 28 tys. kart. Duża część zgromadzonych w nim materiałów nie ma odpowiedników w innych zachowanych kolekcjach archiwalnych na świecie. Do źródeł unikatowych zależy zaliczyć, np. zbiór relacji, kolekcję listów napływające do getta warszawskiego, opracowania przygotowane przez zespół „Oneg Szabat, obszerny wybór druków konspiracyjnych z terenu getta warszawskiego, teksty utworów literackich powstałych podczas wojny, dokumenty pochodzenia prywatnego (spuścizny) itd. Archiwum Ringelbluma znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.