Temat: Newsletter 18–24 grudnia 2013

Newsletter  
18-24 grudnia 2013
Spotkanie ze sztuką. Rozmowy wokół dzieła”
Znaczenie Maksymiliana Goldsteina i jego zbiorów w poznaniu kultury i sztuki Żydów
19 grudnia br. (czwartek), godz. 18.00
Zapraszamy na wykład pt.: „Znaczenie Maksymiliana Goldsteina i jego zbiorów
w poznaniu kultury i sztuki Żydów”. Prelekcję poprowadzi Joanna Potaczek
z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu i Uniwersytetu Rzeszowskiego
.
Znaczenie Maksymiliana Goldsteina i jego zbiorów w poznaniu kultury i sztuki Żydów
Zabytki historii i kultury to dla każdego narodu wizytówka jego tożsamości.
W społeczności żydowskiej dość późno rozwinęło się zrozumienie dla ich wartości. Zaczęto ratować je dopiero wówczas, gdy większa ich część uległa zniszczeniu
i rozproszeniu. Od 1910 r. z inicjatywy wybitnego lwowskiego kolekcjonera dążącego do utworzenia Muzeum Żydowskiego we Lwowie – Maksymiliana Goldsteina, powstawała ważna kolekcja przedmiotów kultury i sztuki Żydów. Obejmowała przedmioty dotyczące życia rodzinnego i społecznego, portrety i karykatury, ubiory żydowskie, kalendarze, przedmioty kultu, ryciny i fotografie bożnic oraz cmentarzy, sztukę ludową i ceramikę, dzieła artystów żydowskich, exlibrisy i plakaty, metaloplastykę, rękopisy i druki, jak również pamiątki z pierwszej wojny światowej.
W ciągu trzydziestu lat w celu jej pozyskiwania, Maksymilian Goldstein przemierzył najdalsze zakątki Galicji, Podola i Wołynia. Zbiory kompletował nawet podczas pierwszej wojny światowej. W celu jej wnikliwego poznania w 1935 r. wydano przewodnik po zbiorach pt: „Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich” autorstwa Maksymiliana Goldsteina i dr Karola Dresdnera. Miał on za zadanie dotrzeć do świadomości narodu żydowskiego i obudzić w nim szacunek do własnej historii, jak również bez względu na dalsze losy kolekcji ocalić ją od zapomnienia. Należy zaznaczyć, że zarówno w okresie powstawania kolekcji Goldsteina, jak i obecnie ma ona duże znaczenie w zakresie poznania i kształtowania wiedzy o historii i kulturze Żydów polskich, plasując jej autora w czołówce postaci zasłużonych dla ratowania jej zabytków.
Miejsce: hol ŻIH, ul. Tłomackie 3/5
Fotografie Yorama Grossa na wystawie „Zbliżenia”
Fotografie Yorama Grossa na wystawie „Zbliżenia” można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym. Wystawa będzie czynna do kwietnia 2014 roku. Serdecznie zapraszamy! Więcej o wystawie i samym artyście na naszym blogu pisze Teresa Śmiechowska, kierownik Działu Sztuki w Żydowskim Instytucie Historycznym.
Miejsce: ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu (przy pl. Bankowym 2, wejście od
ul. Tłomackie).
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.