Temat: Newsletter 18-25 marca 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 18-25 marca 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
19 marca 2015, godz: 18:00
SPOTKANIA ZE SZTUKĄ. 
I GRUPA KRAKOWSKA. MIĘDZYWOJENNA AWANGARDA KRAKOWSKIEJ ASP

Spotkanie stanowić będzie pretekst do opowieści o życiu i twórczości tej barwnej i nieprzeciętnej młodzieży, których losy tak mocno ze sobą splecione, wsiąknięte zostały w historię polskiej awangardy.

Spotkanie poprowadzi Anna Budzałek — historyk sztuki, kurator sztuki nowoczesnej, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

SEMINARIUM NAUKOWE
24 marca, godz. 11:00
Żydowskie garkuchnie w Warszawie u schyłku XVIII w. Związki garkuchniarzy z rolniczym zapleczem

Garkuchniarstwo należało do ważnych przejawów aktywności gospodarczej ludności żydowskiej w Warszawie, a jednocześnie zapewniało jej wyżywienie zgodne z zasadami judaizmu. Było źródłem utrzymania znacznej grupy ludzi i rozwiązaniem jednego z podstawowych problemów bytowych warszawskich Żydów. Nie mając prawa do stałego zamieszkania w stolicy i nabywania nieruchomości, żyli oni w trudnych warunkach mieszkaniowych, nie sprzyjających prowadzeniu gospodarstwa domowego. Garkuchnie były nie tylko lokalami służącymi przygotowaniu i spożywaniu posiłków, ale także miejscami intensywnych kontaktów międzyludzkich, sprzyjających rozwojowi aktywności zawodowej i integracji społeczności żydowskiej.

Wykład poprowadzi dr Paweł Fijałkowski.

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
26 marca, godz.18:00
WARSZAWA WIELU KULTUR
Zróżnicowanie kulturowe Warszawy u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej

W XVIII w. Warszawa stawała się miastem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowym 
i wyznaniowym. Od czasów Augusta II Mocnego napływało tu wielu 
Niemców – nie tylko z Saksonii, ale także z Prus i Austrii, a ponadto wielu Francuzów, Rosjan i Włochów. 
W stolicy osiedlali się także Ormianie, Grecy oraz Czesi i Węgrzy. 
Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego funkcjonowały wspólnoty religijne zrzeszające wyznawców judaizmu, luteranów, reformowanych, unitów i prawosławnych.

Pierwsze spotkanie cyklu "Warszawa wielu kultur" poprowadzi varsavianista - dr Paweł Fijałkowski.

KONCERT BERJOZKELE W TEATRZE IM. S. ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
Zapraszamy do KIELC!

W ramach V Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich SIMCHA/RADOŚĆ wystąpi Ola Bilińska wraz z zespołem. Szczegóły koncertu i informacje o płycie poniżej.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.