Temat: Newsletter 19–25 lutego 2014

Newsletter 19–25 lutego 2014 r.
WYDARZENIA
Skandalista Szalom Asz
20 lutego br. (czwartek), godz. 18.00
Ilustracja inspirowana twórczością Asza autorstwa Stanisława Ożoga.
Szalom Asz był dramatopisarzem o bardzo złożonej osobowości. Z jednej strony nazywano go geniuszem, ulubieńcem krytyków i autorytetem duchowym żydowskich środowisk artystycznych. Z drugiej zaś jawił się jako skandalista i ekscentryk. Często przekraczał granice tabu, między innymi czyniąc bohaterkami swoich sztuk prostytutki i lesbijki, co wywoływało burzliwe emocje wśród odbiorców. Premiery jego dramatów niejednokrotnie odbywały się w asyście policji, a na widowni dochodziło do bójek i demonstracji. O nieznanych aspektach twórczości Asza opowie dr Agata Dąbrowska z Uniwersytetu w Oslo.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
 „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”
– konkurs artystyczny
Zgłoszenia do 16 marca 2014 r.
Wszystkich obecnych studentów Akademii Sztuk Pięknych i uniwersytetów artystycznych studiów dziennych i zaocznych zapraszamy do udziału w konkursie „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczanie”.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy artystycznej wyrażającej sprzeciw wobec mowy nienawiści i wykluczeniu społecznemu. Bezpośrednią inspiracją konkursu jest wystawa „Obcy i niemili”, prezentowana w salach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Ekspozycja obejmuje ponad 300 antysemickich rysunków satyrycznych publikowanych w polskiej prasie międzywojennej.

Poprzez konkurs pragniemy zwrócić szczególną uwagę na ciągle obecne w naszym społeczeństwie zjawisko wykluczenia społecznego, nienawiść i stygmatyzację. Tylko poprzez otwarte wyrażenie naszej niezgody na zło możemy przyczynić się do jego osłabienia. Prace konkursowe mają być wyrazem sprzeciwu wobec takich postaw w życiu naszego społeczeństwa. Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, które pozwala uczestnikom, za pomocą artystycznego wyrazu, zgłosić swój osobisty protest przeciwko dyskryminacji i propagować ideę tolerancji dla inności.
Kino światowe a Holokaust 
- krytyczny przegląd filmowy
27 lutego br. (czwartek), godz. 18.00
Twórcy filmowi od kilkudziesięciu lat próbują opowiedzieć o Zagładzie językiem kina. Czy jednak w ogóle wolno tak graniczne doświadczenia przenosić na ekrany, czy nie należałoby, parafrazując myśl Adorno, stanowczo rzec: „kręcenie filmów po/o Auschwitz jest barbarzyństwem”? W tych rozważaniach pomoże nam przygotowany specjalnie na tę okazję przez dr. Bartosza Kwiecińskiego (z Centrum Badań Holokaustu UJ) kolaż filmów, ukazujący zarówno błędy i zafałszowania, jak również najwybitniejsze obrazy Zagłady w światowej kinematografii.
Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
WYSTAWY
 „Miasto i oczy” – fotografie Menachema Kipnisa
„Miasto i oczy” – dokumenty fotograficzne Menachema Kipnisa
Trudno uwierzyć, że fotografia była dodatkowym zajęciem tego wybitnego śpiewaka, pisarza, folklorysty, popularyzatora muzyki. Ale jak to się zdarza w przypadku „ludzi renesansu“ wszystko, co robią, wynika z ich głębokiego zaangażowania i pasji.

Fotografia była wielką pasją Menachema Kipnisa. Zawdzięczamy mu fantastyczny dokument o walorach poznawczych, nie umniejszając artystycznym, przedstawiający życie żydowskie w II RP.

Jako dziennikarz i współpracownik nowojorskiego dziennika „The Yiddish Forward” („Forwerts”) zajmował się głównie fotografowaniem ludzi, mieszkańców miast i miasteczek.

Na wystawie prezentujemy zbiór ponad 90 fotografii z kolekcji YIVO w Nowym Jorku, przypominając jednocześnie postać tego wybitnego artysty, który znaczną część swego życia spędził w Warszawie na Tłomackiem, a zmarł w maju 1942 roku w getcie warszawskim.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie
do 15 maja 2014 roku.
„Obcy i niemili. Antysemickie rysunki 
z prasy polskiej 1919–1939"
„Obcy i niemili”
Ekspozycja prezentuje karykatury towarzyszące antysemickim artykułom. Stanowiły one jedną z metod stymulacji niechęci wobec Żydów, wpływając na nastroje i poglądy na tzw. „kwestię żydowską”.
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00–18:00 oraz w niedzielę w godzinach 10:00–18:00. Wystawę można zobaczyć jeszcze tylko do 28 lutego 2014 r. Zapraszamy.
 „Zbliżenia” – fotografie Yorama Grossa
„Zbliżenia” – fotografie Yorama (Jerzego) Grossa
Prezentowana obecnie w ŻIH-u wystawa, organizowana przy współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, pokazuje prace fotograficzne autorstwa Yorama Grossa – „fotografika codzienności”, znanego na świecie twórcy filmów animowanych, nazywanego australijskim Disneyem. Minimalistyczne w swej formie zdjęcia, 87-letniego dziś autora, wydobywają potencjał szczegółu, tym samym pokazując drugie życie przedmiotów – ich starzejące się, zniszczone, a zarazem tajemnicze oblicze. Zanurzone w estetyce codzienności fotografie stają się metaforycznym przekazem.


Wystawę można oglądać w Żydowskim Instytucie Historycznym w sali w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u). Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2014 roku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.