Temat: Newsletter 19-26 listopada 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 19-26 listopada 2014
CZWARTKI NA TŁOMACKIEM
20 listopada 18:00
dr hab. Iwona Luba
"Ocalone? Maurycy Trębacz i jego świat"

Tematem spotkania będzie postać Maurycego Trębacza (1861–1941), niegdyś ważnego malarza i pedagoga, dziś niemal zapomnianego twórcy. W końcu wieku XIX odnosił liczne sukcesy w kraju, Paryżu i Monachium, zyskał mecenasa w osobie hrabiego Benzelstierny Engeströma, zdobył brązowy medal na Powszechnej Wystawie w Paryżu, od około 1909 r. związany był z Łodzią, aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Był postacią, którą interesowały się media, u niego rozpoczynali edukację artystyczną przyszli uczniowie Władysława Strzemińskiego. W latach 30. XX w. Trębacz utrzymywał się z nauczania i zapomogi z magistratu łódzkiego. Zginął z głodu w getcie łódzkim.
SEMINARIUM NAUKOWE
4 listopada 11:00
Dr Piotr Kendziorek
"Henryk Heine i kwestia tożsamości Żydów niemieckich w XIX wieku"

Heine był najpopularniejszym poetą niemieckojęzycznym XIX wieku. Należał on do pierwszego pokolenia twórców literatury żydowsko-niemieckiej i wzbudzał w Niemczech żywe kontrowersje zarówno jako zasymilowany Żyd, jak też rzecznik idei radykalnie demokratycznych. Spory wokół postaci Heinego zostaną zarysowane w kontekście kształtowania się nowoczesnych form tożsamości w kręgu społeczności Żydów niemieckich.

CZWARTKI NA TŁOMACKIEM
PROMOCJA KSIĄŻKI 
„Na rozdrożu. Młodzież żydowska w 
PRL1956–1968

Spotkanie poświęcone książce Piotra Pęzińskiego „Na rozdrożu. Młodzież żydowska w PRL 1956–1968”. W Wydarzeniu udział wezmą: Adam Gryniewicz, dr Jaff Schatz, dr Leopold Sobel oraz Piotr Pęziński.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.