Temat: Newsletter 2-9 grudnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 2-9 grudnia 2015
PANEL DYSKUSYJNY
ANTYSEMITYZM W DZISIEJSZEJ POLSCE
3 grudnia 2015 r., godz. 18:15

Punktem wyjścia do dyskusji będzie publikacja wydana niedawno w serii Studia i Analizy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Żydzi — problem prawdziwego Polaka. Antysemityzm, ksenofobia i stereotypy narodowe po raz trzeci” pod redakcja naukową profesora Ireneusza Krzemińskiego.

Jest to pierwsze opracowanie materiału, jaki przyniosły badania nad antysemityzmem w okresie 20 lat budowania demokracji w Polsce. Prezentuje wyniki z 2012 roku porównane z danymi z roku 1992 i 2002. Wyniki wskazują, że z jednej strony demokracja sprzyja odrzucaniu wrogości wobec Żydów — odsetek antysemitów spadł znacząco w porównaniu z 2002 rokiem. 
Z drugiej jednak strony — co głosi podstawowa teza raportu — antysemityzm stał się częścią szerszego światopoglądu ideologicznego, nazwanego światopoglądem narodowo-katolickim. 
Wyniki wskazują także smutny fakt, że polska religijność i wielu przedstawicieli Kościoła wyraźnie wpływają na utrzymywanie się postaw antysemickich.

W debacie udział wezmą: Mirosława Grabowska (Uniwersytet Warszawski, dyrektor CBOS), prof. Ireneusz Krzemiński (Uniwersytet Warszawski) oraz Wojciech Ogrodnik (Uniwersytet Warszawski).

Dyskusję poprowadzi prof. Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH.

Wstęp wolny.
VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
Przestępczość Żydów warszawskich podczas pierwszej wojny światowej
8 grudnia 2015 r., godz. 11:00

Wystąpienie poświęcone będzie przestępczości warszawskiego półświatka oraz specyfice jego działalności w nadzwyczajnych warunkach bytowania, jakie stworzyła pierwsza wojna światowa. Czas wojenny doprowadził bowiem do znaczących zmian i przeobrażeń nie tylko w łonie środowiska miejskiego chrześcijan i Żydów, ale również środowisk przestępczych, tworząc nowe okoliczności i warunki, których w okresie poprzednim — w zaborze rosyjskim — nie było. Jest to pierwsza próba przedstawienia zagadnienia przestępczości żydowskiej w ścisłym związku z uwarunkowaniami wojennymi. 

Wykład wygłosi dr Alicja Gontarek, pracownik naukowy UMCS w Lublinie, stała współpracowniczka pisma „Kolbojnik. Biuletyn Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie” zajmująca się dziejami Żydów w Królestwie Polskim.

Wstęp wolny.
Wernisaż wystawy połączony z promocją książki “Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939”

"Oddajemy w Państwa ręce album ukazujący świat, który po 1 września 1939 roku uległ zagładzie. Niemcy pod rządami Adolfa Hitlera rozpętując II wojnę światową skazały europejskich Żydów na niewyobrażalne cierpienia i śmierć, a wraz z ludźmi – niemal doszczętnie zniszczona została tworzona przez stulecia kultura materialna i duchowa narodu." - piszą we wstępie autorzy publikacji.

Promocja publikacji połączona będzie z wernisażem wystawy, w ramach której pokazane zostaną fotografie pochodzące z albumu. 
Kurator wystawy: Teresa Śmiechowska

Wstęp wolny.
Wystawa OCALAŁE. Kolekcja ŻIH
ukazuje fenomen polsko-żydowskiej kultury i sztuki od końca XIX wieku do II wojny światowej.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944 ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia, niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. 

Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wymogi konserwatorskie część wystawy, prezentującą prace artystów tworzących w gettach w czasie niemieckiej okupacji, została zamknięta. Jednocześnie w związku z zainteresowaniem publiczności poruszoną tematyką, postanowiliśmy przedłużyć okres ekspozycji drugiej części wystawy, ukazującej prace z lat 1890-1939.
Zapraszamy na zakupy świąteczne do naszej 
Księgarni na Tłomackiem

Pakujemy książki na prezent, a do świątecznych zakupów powyżej 100 PLN dodajemy w prezencie torbę.
DZIAŁ GENEALOGII ŻIH

 Pomagamy Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmujemy się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw. 
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.