Temat: Newsletter 2-9 lipca 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
      Newsletter 2-9 lipca 2014
  WYSTAWA

„Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczenie”

Wystawa „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczenie” to protest twórców przeciwko nietolerancji i wykluczeniu. Swoje realizacje zaprezentują również studenci nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczenie”.

WYSTAWA

„Gdzie jest twój brat? — Imre Ámos i XX wiek"

wystawa prezentująca prace Imre Ámosa, węgierskiego malarza żydowskiego pochodzenia.

Wśród nich znajdują się grafiki, malowane obrazy, zeszyt projektów tzn. "ulotki na korze brzozy", a także prace najbardziej cenionych plastyków węgierskich poświęcone refleksji na temat twórczości i tragicznego losu artysty.

Wystawa zorganizowana we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.

AKADEMIA LETNIA ŻIH DLA NAUCZYCIELI Jak co roku Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w poświęconej historii i kulturze Żydów polskich Akademii Letniej ŻIH. 
MARSZ PAMIĘCI 2014

22 lipca, w 72. rocznicę rozpoczęcia przez Niemców likwidacji getta warszawskiego, przejdziemy ulicami unicestwionego getta w Marszu Pamięci, oddając hołd największej żydowskiej społeczności przedwojennej Europy — 300 tysiącom Żydów warszawskich.

To czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem zakopaliśmy w ziemi. Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce, niech dożyje lepszych czasów, niech zaalarmuje świat.
(z testamentu Dawida Grabera)

Tegoroczny Marsz dedykowany jest w sposób szczególny Emanuelowi Ringelblumowi, twórcy podziemnego archiwum getta warszawskiego, dlatego miejscem zakończenia Marszu będzie skwer przy ulicy Nowolipki, gdzie po wojnie odnaleziono tzw. Archiwum Ringelbluma, najbogatsze źródło wiedzy o Zagładzie Żydów polskich. 

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.