Temat: Newsletter 2 kwietnia–8 kwietnia 2014

Newsletter 2–8 kwietnia 2014 r.
WYDARZENIA
Emanuel Ringelblum – narodziny historyka
3 kwietnia br. (czwartek), godz. 18.00
Emanuel Ringelblum znany jest głównie jako współtwórca podziemnego archiwum warszawskiego getta. W cieniu pozostają wyniki jego przedwojennych badań nad dziejami Żydów w dawnej Polsce, a szczególnie w Warszawie. Podjął je człowiek wywodzący się z Galicji, będący warszawiakiem z wyboru. O tym jak polskie i żydowskie środowisko, a także współczesna mu sytuacja społeczna wpłynęły na Ringelbluma jako historyka opowie dr Paweł Fijałkowski.Emanuel Ringelblum znany jest głównie jako współtwórca podziemnego archiwum warszawskiego getta. W cieniu pozostają wyniki jego przedwojennych badań nad dziejami Żydów w dawnej Polsce, a szczególnie w Warszawie. Podjął je człowiek wywodzący się z Galicji, będący warszawiakiem z wyboru. O tym jak polskie i żydowskie środowisko, a także współczesna mu sytuacja społeczna wpłynęły na Ringelbluma jako historyka opowie dr Paweł Fijałkowski.

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
Żydowskie struktury samorządowe na Mazowszu 
w XVI–XVIII w.
8 kwietnia br. (wtorek), godz. 11:00
W XVI–XVIII w. na Mazowszu gminy tworzyli Żydzi mieszkający w mieście będącym centrum organizacyjnym wspólnoty (kahału) oraz w okolicznych miastach, miasteczkach i wsiach. Niektóre z satelitarnych osiedli miały status przykahałków, którym podlegały mniejsze, zupełnie niesamodzielne skupiska. Gminne struktury samorządu żydowskiego tworzyły ziemstwa, przy czym w XVI i początkach XVII w. mazowieckie gminy żydowskie należały do ziemstwa wielkopolskiego. W późniejszym okresie osiedla żydowskie położone na południowych skrajach województw mazowieckiego i rawskiego uznały zwierzchność ziemstwa lubelskiego. Natomiast skupiska żydowskie położone w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego podlegały bezpośrednio kahałom w Tykocinie lub w Węgrowie, zajmującym bardzo silną pozycję w strukturach samorządu żydowskiego.

Zapraszamy na seminarium, które poprowadzi dr Paweł Fijałkowski.

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).

Spotkanie poświęcone książce Karola Mórawskiego „Judaica warszawskie”
10 kwietnia br. (czwartek), godz. 18.00
„Karol Mórawski w sposób pasjonujący, wykraczający poza typowo przewodnikowy sposób, przybliża czytelnikom dzieje zachowanych na terenie Warszawy obiektów architektonicznych czy nekropolii, snując opowieść o wydarzeniach, ludziach i miejscach. Wydanie Judaiców warszawskich to nie tylko wydarzenie edytorskie, ale także cenny wkład do naszej wiedzy zarówno o dziejach Warszawy, ale i o losie Żydów warszawskich”, napisał w swojej recenzji prof. Marian Fuks.
Zapraszamy na spotkanie z Karolem Mórawskim autorem Judaików warszawskich, który o swojej książce będzie rozmawiał z Szewachem Weissem.

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 (wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
 2014 — Rok Emanuela Ringelbluma 
WYSTAWY
 „Miasto i oczy” – fotografie Menachema Kipnisa
„Miasto i oczy” – dokumenty fotograficzne Menachema Kipnisa
Trudno uwierzyć, że fotografia była dodatkowym zajęciem tego wybitnego śpiewaka, pisarza, folklorysty, popularyzatora muzyki. Ale jak to się zdarza w przypadku „ludzi renesansu“ wszystko, co robią, wynika z ich głębokiego zaangażowania i pasji.

Fotografia była wielką pasją Menachema Kipnisa. Zawdzięczamy mu fantastyczny dokument o walorach poznawczych, nie umniejszając artystycznym, przedstawiający życie żydowskie w II RP.

Jako dziennikarz i współpracownik nowojorskiego dziennika „The Yiddish Forward” („Forwerts”) zajmował się głównie fotografowaniem ludzi, mieszkańców miast i miasteczek.

Na wystawie prezentujemy zbiór ponad 90 fotografii z kolekcji YIVO w Nowym Jorku, przypominając jednocześnie postać tego wybitnego artysty, który znaczną część swego życia spędził w Warszawie na Tłomackiem, a zmarł w maju 1942 roku w getcie warszawskim.

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie
do 15 maja 2014 roku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.