Temat: Newsletter 21– 28 lutego 2019 2019

ARTYKUŁY
ROCZNICA URODZIN MAJERA BAŁABANA

20 lutego 1877 r. urodził się Majer Samuel Bałaban, współtwórca Instytutu Nauk Judaistycznych w Warszawie. Był historykiem, pedagogiem a podczas I wojny światowej rabinem wojskowym w Lublinie. Od 2009 roku jego imię nosi konkurs naukowy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu organizowany przez Żydowski Instytut Historyczny.

ROCZNICA POWSTANIA INSTYTUTU NAUK JUDAISTYCZNYCH
 
Dziewięćdziesiąt jeden lat temu w Warszawie rozpoczął działalność Instytut Nauk Judaistycznych, pierwsza nowoczesna uczelnia żydowska w stolicy. Instytut był pierwszą w Europie uczelnią żydowską z programem naukowym i dydaktycznym nie tylko przedmiotów teologicznych, ale także świeckich nauk judaistycznych.


WYDARZENIA
SEMINARIUM NAUKOWE

26 LUTEGO, godz. 11:00
Polityczny wymiar Księgi Rut
Zapraszamy na seminarium naukowe Polityczny wymiar Księgi Rut, które poprowadzi prof. Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM

28 LUTEGO, godz. 18:00
Spotkanie wokół książki Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939
Zapraszamy na spotkanie z autorką dr Zofią Trębacz, które poprowadzi dr hab. Grzegorz Krzywiec.
WYSTAWY
WYSTAWA STAŁA „CZEGO NIE MOGLIŚMY WYKRZYCZEĆ ŚWIATU”

Dokumenty prezentowane na wystawie tworzą tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, którego inicjatorem był Emanuel Ringelblum, historyk i działacz społeczny. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów Programu Oneg Szabat.
BEJT TFILA – DOM MODLITWY

Na wystawie prezentujemy podstawowe wyposażenie tradycyjnej synagogi. Zwiedzający mogą zobaczyć ponad trzydzieści ocalonych z Zagłady zabytków pochodzących z polskich i niemieckich synagog.
WOLNY PTAK. DER FRAJER FOJGL. KARYKATURA Z PRASY ŻYDOWSKIEJ W NIEPODLEGŁEJ POLSCE

Wystawa Wolny ptak. Der Frajer Fojgl. Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce to wyprawa w nieznaną stronę dwudziestolecia międzywojennego, historia niepodległej Polski widziana oczami żydowskich karykaturzystów.

16.11.2018–24.03.2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności ŻIH dotyczącą ochrony danych osobowych.
LikeTwitterForward
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.