Temat: Newsletter 21 - 28 października 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 21 - 28 października 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
22 października, godz. 18:00
Niezatarte ślady warszawskiego getta - spotkanie z Janem Jagielskim

Niemieccy okupanci chcieli zatrzeć wszelkie ślady swego mordu na mieszkańcach getta warszawskiego, do tego stopnia, że miało ono być, na rozkaz Hitlera i Himmlera, starte z powierzchni ziemi. Zamiar ten został wykonany z niemal perfekcyjną dokładnością. A jednak nie w pełni udało się hitlerowcom ich plan zrealizować. Pewne ślady materialne byłego getta ocalały. Im właśnie poświęcony będzie najbliższy wykład.
SEMINARIUM NAUKOWE
27 października 2015 r., godz. 11.00
Zbrodnia i zemsta? 
Racheli Auerbach stosunek do Niemców i kultury niemieckiej.

Prowadzenie dr Karolina Szymaniak

WYSTAWA FOTOGRAFII
SYNAGOGI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1782 – 1944
14–28 października 2015 r.


Synagoga jest nie tylko miejscem modlitwy, stanowi także centrum umysłowego i społecznego życia gmin żydowskich, jego esencją, symbolem pojednania, woli życia. W budynku synagogi hierarchie wartości, tożsamości, marzenia ucieleśniają się w kamieniu, cegle, drewnie i metalu. Rosnąca asymilacja Żydów i ich uczestnictwo w przemianach społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej głównie od połowy XIX wieku jest widoczna także w architekturze synagog. 

Wystawa jest podróżą w czasie i przestrzeni. Dobrze ukazuje jak zmienił się styl życia społeczności żydowskiej w tym wielonarodowościowym regionie, wzrósł jej udział w rozwoju społecznym, gospodarczym, kulturalnym i umysłowym. Właśnie dlatego, wstrząsnął nami wszystkimi fakt, iż ten proces jednak został zdławiony w tragedii Holokaustu.

Bracia Hirszenbergowie – W poszukiwaniu ziemi obiecanej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Muzeum Miasta Łodzi
25 października 2015


Celem konferencji jest przybliżenie życia i twórczości wywodzących się z Łodzi braci Hirszenbergów: Samuela, Leona i Henryka. Będzie ona doskonałą okazją, aby zgromadzić w jednym miejscu badaczy z różnych ośrodków naukowych, którzy podejmują tę tematykę w swoich poszukiwaniach naukowych. Głosami najwybitniejszych znawców tematu: historyków sztuki, historyków, muzealników i artystów zostaną przedstawione biografie twórców, środowisko artystyczne wielokulturowej Łodzi przełomu XIX i XX wieku, a także krąg przyjaciół Hirszenbergów w innych miejscach, w których żyli i tworzyli. Konferencja jest również unikalną sposobnością zlokalizowania wielu zaginionych prac, przejawów rozproszonej po świecie twórczości braci oraz prezentacji aktualnych badań naukowych nad ich dziełami, życiem i karierami.

Żydowski Instytut Historyczny jest współorganizatorem konferencji.
Wystawa „OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
ukazuje fenomen polsko-żydowskiej kultury i sztuki od końca XIX do II wojny światowej.

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH. Dzięki jej stałemu uzupełnianiu Instytut zgromadził prace najważniejszych artystów żydowskiego pochodzenia, niejednokrotnie jest to jedyny pozostały po nich ślad, jedyna pamiątka. 

Na wystawie prezentujemy dzieła ukazujące bogactwo żydowsko-polskiego życia artystycznego przełomu XIX i XX wieku oraz przedwojennej Warszawy i wielu innych miast II Rzeczypospolitej.

Z uwagi na wymogi konserwatorskie część wystawy, prezentującą prace artystów tworzących w gettach w czasie niemieckiej okupacji, została zamknięta. Jednocześnie w związku z zainteresowaniem publiczności poruszoną tematyką, postanowiliśmy przedłużyć okres ekspozycji drugiej części wystawy, ukazującej prace z lat 1890-1939.

FINISAŻ WYSTAWY ODBĘDZIE SIĘ 13 LISTOPDA BR.
  DZIAŁ GENEALOGII ŻIH

Pomagamy Polakom w odkrywaniu swoich żydowskich korzeni, a Żydom w odkrywaniu swoich polskich korzeni. Od 20 lat zajmujemy się genealogią rodzin żydowskich w Polsce.
Nasz Dział pomaga odtworzyć zaginione fragmenty historii rodzinnych, odnaleźć ślady członków rodziny, a także odnaleźć i połączyć krewnych, żyjących dzisiaj w różnych stronach świata.
ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ

Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw. 
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.