Temat: Newsletter 22-29 października 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 22-29 października 2014
CZWARTKI NA TŁOMACKIEM
23 października, 18:00

Spotkanie poświęcone pisarce, tłumaczce Janinie Katz w pierwszą rocznicę jej śmierci. Wiersze Janiny Katz czytać będą Ewa Dałkowska i Włodzimierz Herman, słowo o twórczości pisarki wygłosi Bogusława Sochańska, oprawa muzyczna w wykonaniu Ksawerego Wójcińskiego, kontrabas. 
Całość objął reżyserską opieką Włodzimierz Herman
Wieczór poświęcony poezji Janiny Katz zorganizowany został z inicjatywy i przy udziale Duńskiego Instytutu Kultury w Polsce.
WERNISAŻ WYSTAWY
„OCALAŁE. Kolekcja ŻIH” 
30 października 2014, 18:00

Zbierane na terenie całego kraju od roku 1944, ocalone od zniszczenia dzieła są bardzo ważnym dokumentem i świadectwem historii polskich Żydów. Stanowią one trzon kolekcji malarstwa, grafiki i rzeźby znajdującej się w zbiorach Muzeum ŻIH.

Dzięki wystawie przypomnimy prace artystów między innymi:
Henryk Berlewi, Sasza Blonder, Stanisława Centnerszwerowa, Roman Kramsztyk, Izrael Lejzerowicz, Artur Nacht-Samborski, Bruno Schulz, Gela Seksztajn,Maurycy Trębacz.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.