Temat: Newsletter 22 lutego - 1 marca 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 22 lutego - 1 marca 2017
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM

Młodzi naukowcy ŻIH prezentują: Józef Sandel o Samuelu Hirszenbergu.

23 lutego, godz. 18:00

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu „Młodzi naukowcy ŻIH prezentują”.
Jakub Bendkowski opowie o Józefie Sandlu jako historyku sztuki, o jego metodach badania, podchodzenia do dzieł sztuki i sposobie pisania o artystach.

BROKAT LEŚMIANA

Czy wiersze Leśmiana wciąż skrzą się swym kunsztem, 
gdy przełoży się je na inne języki?
26 lutego, godz. 15:00

Zapraszamy na kolejne spotkania poświęcone niezwykłemu poecie — Bolesławowi Leśmianowi. Tym razem porozmawiamy o recepcji Leśmiana w świecie 
anglo — i rosyjskojęzycznym. W spotkaniu udział wezmą dr Marta Kaźmierczak (UW) oraz dr Agnieszka Żółkiewska (ŻIH).
SEMINARIUM NAUKOWE

Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Przyczynek do analizy niemieckiej pamięci o Holokauście.
28 lutego, godz. 11:00

Zapraszamy na seminarium naukowe prowadzone przez Karolinę Szulejewską, która otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Majera Bałabana za najlepszą pracę magisterską.

Wykład będzie próbą nakreślenia i podsumowania zmieniających się niemieckich narracji na temat zbrodni Holokaustu i towarzyszącego im problemu winy. Podstawą rozważań będzie odsłonięty w 2005 roku w Berlinie Pomnik Pomordowanych Żydów Europy.
W najbliższym czasie Wydawnictwo Żydowskiego Instytutu Historycznego planuje premierę kilku ciekawych książek. 

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi tytułami.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.