Temat: Newsletter 25 marca-1kwietnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 25 marca-1 kwietnia 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
26 marca, godz.18:00
WARSZAWA WIELU KULTUR
Zróżnicowanie kulturowe Warszawy u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej

W XVIII w. Warszawa stawała się miastem coraz bardziej zróżnicowanym pod względem narodowym i wyznaniowym. Od czasów Augusta II Mocnego napływało tu wielu 
Niemców – nie tylko z Saksonii, ale także z Prus i Austrii, a ponadto wielu Francuzów, Rosjan i Włochów. 
W stolicy osiedlali się także Ormianie, Grecy oraz Czesi i Węgrzy. 
Za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego funkcjonowały wspólnoty religijne zrzeszające wyznawców judaizmu, luteranów, reformowanych, unitów i prawosławnych.

Pierwsze spotkanie cyklu "Warszawa wielu kultur" poprowadzi varsavianista - dr Paweł Fijałkowski.

SEMINARIUM NAUKOWE
31 marca, godz. 11:00
NORMALNOŚĆ LUDOBÓJSTWA

Tematem wystąpienia będzie rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku.

Autor, próbując zrozumieć proces, który prowadzi ludzi do zaangażowania w ludobójstwo, ustalił, że w przygotowaniu wszystkich ludobójczych aktów kluczową rolę pełnił usprawiedliwiający je dyskurs ideologiczny oraz nacjonalistyczny. Dyskurs ideologiczny nie tylko stanowi kulturowe mity, ale również kształtuje instytucje i role społeczne. Dlatego odgrywa zarówno bezpośrednią, jak i pośrednią rolę w mobilizacji. Autor przedstawi obszerną komparatystykę ludobójstw, a wypracowany w niej model odniesie do wyjaśnienia, dlaczego po II wojnie światowej nie doszło do masowej zemsty na Niemcach. 

Wykład poprowadzi dr hab. Lech M. Nijakowski

SESJA NAUKOWA PO ZAGŁADZIE. CENTRALNY KOMITET ŻYDÓW W POLSCE – W ROCZNICĘ POWSTANIA (1944–1950)

Zapraszamy na sesję poświęconą Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. W działalności tej największej po wojnie instytucji żydowskiej odbijają się wszystkie problemy i dylematy, z którymi stykali się ocalali z Zagłady. Sesja skoncentrowana będzie na sprawach tych spośród ocalałych, którzy przynajmniej przez jakiś czas po wojnie zdecydowali się pozostać w Polsce.
Sesja odbędzie się w dniach 21 i 22 kwietnia w Żydowskim Instytucie Historycznym przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie. Towarzyszyć jej będzie otwarcie wystawy w pierwszym dniu obrad — 21 kwietnia 2015 o godz.18:00.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.