Temat: Newsletter 26 października - 2 listopada 2017

Newsletter 26 października - 2 listopada 2017
70-LECIE ŻIH

1 października 2017 r. zainaugurowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce jubileusz siedemdziesięciolecia powołania Żydowskiego Instytutu Historycznego. Niech ta okrągła rocznica stanie się okazją do podsumowania działalności Instytutu oraz naświetlenia celów na kolejne lata.

Niezwykłe w powojennej Polsce było to, że komunistyczne władze Żydom zorganizowanym od jesieni 1944 w Centralnym Komitecie Żydów Polskich udzieliły zgody na badania nad własną wojenną przeszłością i pozwoliły na powstanie jedynej w kraju naukowej instytucji mniejszości narodowej. Pod auspicjami Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, a potem Żydowskiego Instytutu Historycznego, publikowano ważne do dzisiaj książki i artykuły. Potrzeba badań, opisania i poświadczenia Zagłady poszczególnych skupisk żydowskich była pośród nielicznych ocalonych przeogromna. Z największą pieczołowitością od momentu powstania Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej do dziś są gromadzone, porządkowane i wydawane wszelkie dokumenty, świadectwa, dzienniki, zapiski z czasów wojny. Najważniejszy wśród nich jest zbiór nazywany Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Sprawujemy nad nimi opiekę wspólnie ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
RUSZA PORTAL EDUKACYJNY DELET (HEBR. ‘DRZWI’)

Na portalu udostępniamy dokumenty z całej kolekcji grupy Oneg Szabat i dzieła sztuki. Projekt powstał z inicjatywy Stowarzyszenia ŻIH w Polsce w partnerstwie z Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Portal Delet (hebr. ‘drzwi’) to innowacyjne i zaawansowane technologicznie narzędzie do tworzenia materiałów edukacyjnych, wirtualnych lekcji i wystaw na podstawie zasobów zgromadzonych w naszym cyfrowym repozytorium: Centralnej Bibliotece Judaistycznej.

W portalu są dostępne skany obrazów, rysunków, szkiców, drzeworytów, reprodukcji oraz form przestrzennych, m.in. dzieła z kolekcji Geli Seksztajn, której twórczość będzie tematem wirtualnego oprowadzania kuratorskiego w dniu 24 października.

Delet jest elementem wieloletniego programu Oneg Szabat zainicjowanego z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. Program ma na celu upowszechnienie spuścizny członków grupy Oneg Szabat: Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Stwarza unikalną okazję nie tylko do wnikliwego zapoznania się z materiałami, ale również do tworzenia na ich podstawie wyjątkowych prezentacji naukowych i edukacyjnych.

WARSZTATY 
Portal Delet – digitalizacja i udostępnianie zbiorów
31 października, godz. 14.00, wstęp wolny

Dział Digitalizacji Zbiorów zaprasza na warsztaty związane z uruchomieniem portalu Delet. Portal Delet to platforma, której celem jest udostępnienie w formie cyfrowej najcenniejszych zbiorów znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia ŻIH w Polsce i ŻIH. Przede wszystkim dokumentów Oneg Szabat – Konspiracyjnego Archiwum Getta Warszawskiego oraz dzieł sztuki z muzeum ŻIH. Zbiory te nie były dotychczas prezentowane on-line w spójnej i dostosowanej do ich charakteru formie.

DELET jest częścią Programu „Oneg Szabat” - wieloletniego programu działań upowszechniających wiedzę o historii Archiwum Warszawskiego Getta i upamiętniających jego twórców: Emanuela Ringelbluma i grupę Oneg Szabat. Inicjatorami są Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.


Program Oneg Szabat realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Walka z czasem. Tak można określić noc z 2 na 3 sierpnia 1942 r., w której Dawid Graber, Izrael Lichtensztajn i Nachum Grzywacz zakopywali zebrane świadectwa. Dołączyli do nich swoje testamenty. A byli przecież tacy młodzi! Testament spisywany ręką 18-latka?! "Nie znam mego losu. Nie wiem, czy będę mógł wam opowiedzieć, co stało się dalej. Pamiętajcie, nazywam się Nachum Grzywacz". Pamięć. To o nią chodziło w tych tragicznych chwilach. Pokaż, że pamiętasz.

Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.