Temat: Newsletter 27 maja - 3 czerwca 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 27 maja - 3 czerwca 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
28 maja, godz. 18:00
Żydokomuna i antysemityzm w XX-leciu międzywojennym na przykładzie Sokołowa Podlaskiego
Wykład poprowadzi Katarzyna Markusz


 Spotkanie pt. „Żydokomuna i antysemityzm w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie Sokołowa Podlaskiego” z Katarzyną Markusz, redaktorką naczelną portalu Jewish.org.pl, korespondentką JTA, która za badania żydowskiej historii Sokołowa Podlaskiego w 2011 roku otrzymała nagrodę Ambasady Izraela.

SEMINARIUM NAUKOWE
2 czerwca, godz. 11:00
Z pracy nad Archiwum Ringelbluma: Dziennik Abrahama Lewina
Seminarium poprowadzi dr Katarzyna Person (ŻIH)

Dziennik pisarza i nauczyciela Abrahama Lewina (1893-1943) to bez wątpienia jeden z najważniejszych dokumentów osobistych z getta warszawskiego i obok notatek Emanuela Ringelbluma najobszerniejszy dziennik zachowany w Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego. Seminarium dotyczyć będzie postaci Lewina i pracy nad pierwszym kompletnym wydaniem jego dziennika, który ukaże się w ramach pełnej edycji Archiwum Ringelbuma. 
AKADEMIA LETNIA ŻIH 2015
20–23 lipca 2015

Seminarium edukacyjne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jak co roku Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Akademii Letniej ŻIH poświęconej historii i kulturze Żydów polskich. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do tych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach Akademii Letniej ŻIH.

Podczas tegorocznej AKADEMII LETNIEJ ŻIH zaprosimy Państwa na szereg wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych ŻIH dotyczących m.in. roli Żydów w kulturze polskiej, języków żydowskich, sytuacji Żydów w starożytności oraz w okresie po narodzinach chrześcijaństwa, stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej czy życia kulturalnego w getcie warszawskim.

Oprócz wykładów dla uczestników AKADEMII LETNIEJ przygotowaliśmy również zajęcia warsztatowe, spacer po Warszawie śladami XIX i XX-wiecznych pisarzy żydowskich, a także oprowadzanie po wystawach w ŻIH i projekcje filmów.

Również w tym roku jednym z punktów AKADEMII LETNIEJ ŻIH będzie Marsz Pamięci. Pragniemy, aby nauczyciele biorący udział w zajęciach w ramach Akademii byli uczestnikami tego marszu i wspólnie z mieszkańcami Warszawy uczcili pamięć tej części społeczeństwa, której już nie ma.

Prosimy o rejestrację do dnia 15 czerwca 2015 r


WYSTAWA "PO ZAGŁADZIE"

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.