Temat: Newsletter 27 stycznia - 3 lutego 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 27 stycznia - 3 lutego 2016
WYSTAWA W ŻIH
7 stycznia 2016 – 29 lutego 2016
ŚWIAT UTRACONY. ŻYDZI POLSCY. Fotografie z lat 1918–1939

Na wystawie prezentowane są 133 fotografie ukazujące życie Żydów polskich w latach 1918–1939. Oglądając je możemy się przekonać o sile fotografii dzięki której w ułamku sekundy przenosimy się do miejsc odległych w czasie, poznajemy twarze osób z przeszłości, które ciągle w mniejszym czy większym stopniu współtworzą naszą rzeczywistość. Przenosimy się do II Rzeczypospolitej, która powoli staje się krainą mityczną. Te fotografie częściowo ten mit burzą, ale częściowo go też wzmacniają.

Wystawie towarzyszy album autorstwa Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego wydany wspólnie przez Żydowski Instytut Historyczny i Wydawnictwo Boni Libri.

"Mezuza z tego domu"

Dopełnieniem wystawy fotograficznej jest kameralna ekspozycja „Mezuza z tego domu”, prezentująca dwanaście współcześnie odlanych w brązie śladów po mezuzach, które zarazem tworzą nowe mezuzy, nadające się do ponownego użycia. Jak piszą autorzy projektu „Mezuzy z tego domu”, Helena Czernek i Aleksander Prugar, „z jednej strony jest to sposób na ocalenie śladów po mezuzach, a z drugiej strony stworzenie na ich bazie nowych mezuz. Odlewy mają z tyłu miejsce na zwój. Wkładając do niego klaf i mocując w futrynie drzwi swojego domu, dajesz drugie życia tamtej mezuzie, która od lat nie istnieje […]. Na boku mezuzy wygrawerowany jest adres, z którego pochodzi”.
Odlewy uzyskano odciskając zagłębienia po mezuzach w dwunastu różnych miejscowości naszego kraju. Zdaniem pomysłodawców projektu ich nadrzędnym celem jest przywrócenie pamięci o miejscu i jego mieszkańcach.

CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
KLUB CZYTELNICZY ŻIH
IZAAK BABEL, OPOWIADANIA ODESKIE
28 stycznia 2016 r., godz. 18:00

Zapraszamy do naszej księgarni na klub czytelniczy. Tym razem omawiać będziemy „Opowiadania odeskie” Izaaka Babla. Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli twórczości tego autora oraz tych, którzy jeszcze jej nie znają. Książkę można będzie nabyć w naszej księgarni, jest też dostępna w bibliotekach. Uprzednie przeczytanie jest bardzo mile widziane ale nie konieczne. Znajomość innych książek Babla będzie także bardzo pożyteczna.
Gospodarzem Klubu będzie - jak zawsze - Alicja Kościan, na codzień oddana pracy w naszej Bibliotece.
SEMINARIUM NAUKOWE
2 lutego 2016 r., godz. 11:00
Tajemnice Archiwum Wydziału Ewidencji i Statystki CKŻP

Centralna Kartoteka, część zbiorów pozostawionych przez Wydział Ewidencji i Statystyki Centralnego Komitetu Żydów Polskich, stanowi wyjątkowe źródło historyczne. Składa się na nią prawie 300 tysięcy kart zawierających nie tylko personalia ocalałych z Holocaustu, ale także ich daty i miejsca urodzenia, wykształcenie, wykonywany zawód, sposób przetrwania wojny.

W czasie wykładu przedstawione zostaną wyniki obliczeń przeprowadzonych na Centralnej Kartotece. Będą to zarówno informacje dotyczące struktury demograficznej opisanej grupy, jak i te odnoszące się do pozostałych pytań zawartych w kwestionariuszu.

Ważną kwestią pozostanie pytanie, czy dane te można traktować jako reprezentatywne dla ogółu ocalałych. Pokrótce przedstawione zostaną powody, dla których bazę należy badać krytycznie oraz o czym pamiętać analizując obliczenia.

Wykład poprowadzi dr Anna Rosner (ŻIH).

VII EDYCJA KONKURSU IM. MAJERA BAŁABANA

Ogłaszamy siódmą edycję organizowanego co dwa lata „Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu im. Majera Bałabana”.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 22 stycznia 2016 roku ogłasza siódmą edycję organizowanego, co dwa lata

Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.