Temat: Newsletter 27 września - 3 października 2017

Newsletter 27 września - 3 października 2017
ŚWIĘTO JOM KIPUR

10 dnia miesiąca tiszri obchodzimy Święto Jom Kipur, dzień pokuty i postu uznawany za najważniejszy i najbardziej uroczysty dzień roku w kalendarzu żydowskim.

Jom (ha-)Kipurim (hebr., Dzień Pojednania [Pokuty, Przebłagania]; jid. Jonkiper, Jinkiper), nazywany błędnie Sądnym Dniem (hebr. Jom ha-Din = Dzień Sądu; jid. Jom-Hadin), albo Dniem Odpustu – dzień pokuty i postu; jedyny, nakazany przez Torę (Kpł 16,1–34) post, obchodzony jesienią, dziesiątego dnia tiszri; uznawany za najważniejszy i najbardziej uroczysty dzień roku w kalendarzu żydowskim, za Najważniejszą Sobotę, Sobotę Sobót – Szabat Szabatów 
(hebr. Szabat Szabaton). Każdy ma wówczas możliwość dokonania w spokoju rachunku sumienia, oczyszczenia się z grzechów, podjęcia decyzji o poprawie i wybaczeniu bliźnim wszystkich przewin oraz otrzymania odpuszczenia. W związku z tym przyjął się obyczaj zwracania się w przeddzień Święta Jom Kipur z prośbą o wybaczenie do wszystkich, z którymi dzieliły nas w minionym roku jakieś nieporozumienia. Należy też wynagrodzić bliźnim krzywdy, jakie się im wyrządziło.
Ta historia zaczęła się w sobotę. Jesienią 1940 roku grupa kilkudziesięciu osób żyjących w warszawskim getcie zaczęła się regularnie spotykać, aby zbierać i opracowywać szeroko pojętą dokumentację losów polskich Żydów pod okupacją niemiecką. W tym czasie nie wiedzieli jeszcze, że nasilające się prześladowania przerodzą się w zagładę narodu, a praca, której się podjęli, stanie się najważniejszym jej świadectwem. Spotykali się w soboty. Przyjęli nazwę Oneg Szabat, co w języku hebrajskim oznacza radość soboty. Poznaj ich historię i stań się jej częścią.

Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
SEMINARIUM NAUKOWE
Związki Filipa Friedmana z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie
10 października, godz. 14.00, wstęp wolny

Seminarium poprowadzi prof. Natalia Aleksiun (Touro College, Nowy Jork)
Wystąpienie poświęcone będzie jednemu z twórców Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce i pierwszemu jej dyrektorowi. Mimo emigracji łączyły go z Żydowskim Instytutem Historycznym silne związki. Dla wielu jego wybitnych pracowników w pierwszych latach istnienia instytutu Friedman pozostał niekwestionowanym autorytetem. Korespondencja Friedmana z Arturem Eisenbachem, Szymonem Datnerem, Józefem Kermiszem i Nachmanem Blumentalem pozwala prześledzić te związki, a zarazem nakreślić wizję uprawiania historii żydowskiej w Polsce i za granicą.

XXI FESTIWAL NAUKI W WARSZAWIE
Spacery edukacyjne prowadzone przez edukatorów 
Żydowskiego Instytutu Historycznego

Odkrywanie żydowskiej Pragi – 28 września. godz. 17.

Impresja o Dzielnicy Północnej – 27 września, godz. 17. 

„Nadludzka medycyna”: służba zdrowia w getcie warszawskim
- 29 września, godz. 17. 


RUSZA REJESTRACJA DO AKADEMII ZIMOWEJ 2017!

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej.

Żydowski Instytut Historyczny zaprasza do udziału w nowej odsłonie seminarium Akademii Zimowej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”. Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji.

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przy Instytucie Badań Literackich PAN 

Studia umożliwiają zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny program studiów polsko-żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. Zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjalistki i specjaliści.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.