Temat: Newsletter 28 września - 5 października 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 28 września - 5 października 2016
Leszana towa tikatewu wetehatemu!
Obyście byli zapisani - w Księdze Życia - i opieczętowani na dobry rok!
Szana towa umetuka! Dobrego, słodkiego roku!

Początek nowego roku, obchodzony 1 i 2 dnia miesiąca tiszri, to jedne z najważniejszych dni w żydowskim kalendarzu, biblijne święto, rocznica stworzenia świata. Rosz Haszana jest jednocześnie dniem sądu, w którym Bóg ocenia ludzi i zapisuje ich losy w dwóch księgach: Księdze Życia lub Śmierci. Rosz Haszana, razem z następującymi po nim dziesięcioma dniami skruchy i świętem Jom Kipur, stanowi więc szczególny czas odnowienia więzi z Bogiem i ludźmi, czas pokuty, refleksji nad swoim postępowaniem i szukania przebaczenia. W wyraźny sposób jest to również czas nowego początku.

Szczególnym znakiem pojednania z ludźmi są życzenia noworoczne, w których tradycyjnie używa się błogosławieństwa „leszana towa tikatewu” – „obyście zostali zapisani na dobry rok”. Słowa te, odnoszące się do boskiego zapisywania sprawiedliwych w Księdze Życia, są życzeniem wszelkiego powodzenia, szczęścia i obfitości w rozpoczynającym się nowym roku.

SEMINARIUM NAUKOWE
Pierwsza wojna światowa w historiografii żydowskiej
4 października 2016r., godz.11:00

Pierwsza wojna światowa nigdy nie była w światowej historiografii żydowskiej ważnym tematem. Zanim mogła stać się przedmiotem poważnego namysłu historyków żydowskich, wybuchła II wojna światowa, a potem Holokaust i syjonizm zdominowały na długie lata badania historyczne. Być może dlatego żydowska historiografia prezentowała skrajnie odmienne ujęcia i oceny znaczenia tego okresu dla historii Żydów. 

Referat ma na celu pokazanie tych narracyjnych różnic na przykładzie starszych opracowań, jak również trendów interpretacyjnych, które pojawiły się w ostatnim czasie w związku z obchodami stulecia wybuchu I wojny światowej.

Seminarium poprowadzi dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH)
KLUB CZYTELNICZY ŻIH
13 października 2016 r., godz. 18:00

Zaproszenie na Klub Czytelniczy w październiku.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Czytelniczego w ŻIH. Tym razem porozmawiamy o książce Dawida Grosmana „Wchodzi koń do baru”. 
Zaprosiliśmy tłumaczkę książki Reginę Gromacką, która uczestniczyła w warsztatach dla tłumaczy z autorem. Będzie więc okazja do porozmawiania o książce i autorze. 
Jest to kolejna pozycja Grosmana przetłumaczona przez Panią Reginę.

Spotykamy się w Księgarnia na Tłomackiem we czwartek 13 października o godzinie 18:00.
Książka jest do kupienia w naszej księgarni, bardzo zachęcamy do przeczytania, jej formuła jest bardzo nowatorska, lektura jej stanowi ciekawe przeżycie.

Gospodynią spotkania będzie jak zwykle Alicja Kościan z naszej żihowej biblioteki.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.