Temat: Newsletter 29 czerwca - 6 lipca 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 29 czerwca - 6 lipca 2016
Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma zaprasza do wzięcia udziału w Marszu Pamięci, który odbędzie się 22 lipca br. w Warszawie.

Tegoroczny Marsz w sposób szczególny dedykujemy lekarzom i personelowi medycznemu, wszystkim niosącym pomoc potrzebującym w czasach „nadludzkiej medycyny”. 
Chcemy upamiętnić pracowników służby zdrowia, którzy do końca pozostali przy swoich pacjentach, a kiedy nie było już dla nich nadziei, stali się dla nich 
„dawcami cichej śmierci”. 

Spotykamy się 22 lipca o godz. 17.00 pod pomnikiem Umschlagplatz 
(ul. Stawki róg Dzikiej).
WYSTAWA
AMSTERDAM POLSKICH ŻYDÓW

Podstawę ekspozycji stanowi pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

Foto - zagadka.
Co przedstawia to zdjęcie? 

Na odpowiedzi czekamy pod adresem mailowym: mhabura@jhi.pl do środy , do godziny 24.00 włącznie. Dla dwóch osób, które właściwie odgadną, co jest na zdjęciu nagrody: katalog wystawy "Amsterdam Żydów Polskich" oraz album "Świat utracony" do wyboru.
75. ROCZNICA MASAKRY ŻYDÓW W BIAŁYMSTOKU

„Wydarzenia, jakie następowały po sobie w Białymstoku po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, podziałały na Żydów białostockich jak uderzenie maczugą po głowie. Niemcy wkraczają 27 czerwca (w piątek) do miasta i „debiutują”, paląc żywcem w wielkiej synagodze 800–1000 Żydów mężczyzn i chłopców, paląc Szulhojf (dzielnica wokół wielkiej synagogi) i rozstrzeliwując w masowych egzekucjach ulicznych drugi tysiąc. W ów fatalny ranek piątkowy skoncentrowała się na Siennym Rynku (u wylotu ulicy Mazowieckiej) większa jednostka zmotoryzowana, a Niemcy zakasawszy rękawy, zaczęli pić na umór, aby w kilka chwil potem obsadzić Szulhojf".

Cały tekst dostępny na naszej stronie w linku poniżej.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.