Temat: Newsletter 29 kwietnia - 6 maja 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 29 kwietnia - 6 maja 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
30 kwietnia 2015, godz. 18:00
MIĘDZY PROPAGANDĄ, A DOKUMENTEM

Między propagandą, a dokumentem – spotkanie z filmoznawcą Jakubem Majmurkiem ("Krytyka Polityczna", "Dwutygodnik") poprowadzi Anna Kaplińska.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950)” organizowane we współpracy z „Krytyką Polityczną”
SEMINARIUM NAUKOWE
5 maja 2015, godz. 11:00

Spotkanie z redaktorami pisma "Jews in Changing World" – największego akademickiego rocznika poświęconego studiom żydowskim na Łotwie, publikowanego przez Centrum Studiów Żydowskich Uniwersytetu w Rydze.

Spotkanie w języku angielskim. 
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
7 maja 2015, godz. 18:00
KLUB CZYTELNICZY ŻIH
"SIEDEM DOBRYCH LAT" ETGARA KERETA

W ramach Czwartków na Tłomackiem zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym nowo otwartym Klubie Czytelniczym. Działanie klubu ma na celu dyskusję na temat literatury związanej z kulturą żydowską. Głównym motywem spotkania zawsze będzie jedna –wcześniej wybrana przez nas pozycja, jednak mamy nadzieję, że dyskusja nie ograniczy się jedynie do jej omawiania, a będzie także szerszym przemyśleniem dorobku autorów i okazją do głębszych przemyśleń i analiz. Spotkania będą odbywać się cyklicznie w Księgarni na Tłomackiem. Zapraszamy do udziału wszystkich, zarówno tych którzy zdecydują się przeczytać książkę jak i tych którzy chcą jedynie posłuchać.


Jako pierwszą książkę do dyskusji wybraliśmy „Siedem dobrych lat” Etgara Kereta – zbiór częściowo autobiograficznych opowiadań.

Spotkania prowadzić będzie Alicja Kościan pracownik Biblioteki ŻIH.


WYSTAWA "PO ZAGŁADZIE"

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.