Temat: Newsletter 29 lipca - 5 sierpnia 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 29 lipca - 5 sierpnia 2015
72. ROCZNICA BUNTU W TREBLINCE

„Piekło spalone, piekło spalone!..” — krzyczał biegnąc przez łąkę sąsiadującą z terenami obozu zagłady w Treblince uciekający więzień, Samuel Willenberg. Był 2 sierpnia 1943 roku.

Od 23 lipca 1942 roku, gdy do Treblinki przyjechał pierwszy transport z Żydami z getta warszawskiego, do listopada następnego roku zginęło tam ponad 800 tysięcy ludzi. 2 sierpnia 1943 roku członkom Sonderkommanda udało się wzniecić w Treblince powstanie, którego celem miało być zniszczenie ośrodka zagłady. W czasie buntu jedynie 200 osobom udało się wydostać z obozu, a końca wojny doczekało około 100 z nich. Po powstaniu obóz zaczęto likwidować. W listopadzie 1943 r. rozebrano wszelkie obozowe zabudowania oraz instalacje, teren zaorano i obsiano łubinem.

Aby upamiętnić ofiary obozu zagłady w Treblince, w dniu 72. rocznicy buntu i ucieczki więzionych tam Żydów, jak co roku zapraszamy na uroczyste spotkanie, które rozpocznie się przy pomniku głównym o godz. 11. 
Gościem honorowym obchodów będzie wspomniany wyżej Samuel Willenberg, ostatni z żyjących uciekinierów, który stracił w Treblince dwie siostry. Po przedostaniu się do Warszawy ukrywał się na „aryjskich” dokumentach, aby 1 sierpnia 1944 roku stanąć do walki w powstańczych szeregach AK, potem PAL (Polskiej Armii Ludowej).

Po uroczystościach przy pomniku, około godz. 12.30 odbędzie się wernisaż wystawy „SZUKAJĄC TREBLINKI”. Eksponaty prezentowane w ramach tej wystawy zostały znalezione na terenie byłego obozu zagłady oraz byłego karnego obozu pracy w Treblince podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w ramach siedmioletniego projektu naukowego dr Caroline Sturdy Colls ze Staffordshire University. 

Obok wystawy stałej zaprezentowana zostanie ekspozycja tymczasowa pt.: „Treblinka okiem artysty”. Ekspozycja ta składać się będzie z prac siedmiu artystów, zainspirowanych przedmiotami znalezionymi podczas badań. 

WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA CZYTELNI

W dniach 29 czerwca – 31 sierpnia 2015, czytelnia będzie otwarta w godzinach 09.00 – 17.00 od poniedziałku do czwartku i 
09.00 – 15.00 w piątki. 

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.
WYSTAWA "PO ZAGŁADZIE"

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.