Temat: Newsletter 3 - 10 czerwca 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 3 - 10 czerwca 2015
Uprzejmie informujemy, że w dniach 4–6 czerwca 
Żydowski Instytut Historyczny będzie zamknięty dla odwiedzających. 7 czerwca można będzie zwiedzać wystawy ŻIH w godzinach 10–18. W tym dniu nieczynna będzie nasza Księgarnia na Tłomackiem. 

Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za ewentualne niedogodności.


VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
9 czerwca, godz. 11:00
Zapomniane dzieło Eugenii Lublinerowej i Doroty Zylberowej. Początki polskiego szkolnictwa specjalnego

Przełom XIX i XX wieku na ziemiach polskich jest okresem wzmożonego zainteresowania psychologią rozwojową dzieci i młodzieży oraz prób tworzenia placówek przeznaczonych dla uczniów z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Pośród tych inicjatyw na szczególną uwagę zasługuje zapomniane przedsięwzięcie Eugenii Lublinerowej i Doroty Zylberowej z roku 1908 — warszawski Zakład dla Dzieci Małozdolnych, będący pierwszą polską szkołą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wątek emancypacji, wyraźnie obecnej w życiorysach obu Założycielek szkoły, która była również główną przesłanką, jaką się kierowały, tworząc ową Placówkę, szczególnie wart jest analizy.

Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska, 
Wystąpi
Dr Tomasz Fetzki (pedagog specjalny, historyk wychowania oraz regionalista Łużyc Wschodnich)

CZWARTKI NA TŁOMACKIEM - SPOTKANIA ZE SZTUKĄ
11 czerwca, godz. 18:00

Zapraszamy na Spotkanie z Marcinem Zarembą poświęcone jego książce „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys”. Prowadzenie spotkania prof. Paweł Śpiewak

Książka „Wielka Trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys” Marcina Zaremby jest jedną z najważniejszych publikacji ostatnich lat. Szeroko dyskutowana, nagrodzona m.in. Nagrodą im. Jerzego Turowicza stanowi niezwykle trafną charakterystykę powojennej Polski, z panującymi w niej chaosem i napięciami jakie towarzyszyły Polakom, Niemcom, Ukraińcom i Żydom. Wykazując wyjątkową wrażliwość, wiedzę społeczną i polityczną Autor stworzył bardzo ważne dzieło z zakresu historii kultury, fascynującą opowieść historyka i publicysty.
Książka ta pokazuje istotny kontekst dla działalności Centralnej Komisji Żydów w Polsce, którą prezentujemy na wystawie „Po Zagładzie”.

Wydarzenie towarzyszące wystawie „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce 1944–1950”.

 
AKADEMIA LETNIA ŻIH 2015
20–23 lipca

Seminarium edukacyjne dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jak co roku Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Akademii Letniej ŻIH poświęconej historii i kulturze Żydów polskich. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do tych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach Akademii Letniej ŻIH.

Podczas tegorocznej AKADEMII LETNIEJ ŻIH zaprosimy Państwa na szereg wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych ŻIH dotyczących m.in. roli Żydów w kulturze polskiej, języków żydowskich, sytuacji Żydów w starożytności oraz w okresie po narodzinach chrześcijaństwa, stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej czy życia kulturalnego w getcie warszawskim.

Oprócz wykładów dla uczestników AKADEMII LETNIEJ przygotowaliśmy również zajęcia warsztatowe, spacer po Warszawie śladami XIX i XX-wiecznych pisarzy żydowskich, a także oprowadzanie po wystawach w ŻIH i projekcje filmów.

Również w tym roku jednym z punktów AKADEMII LETNIEJ ŻIH będzie Marsz Pamięci. Pragniemy, aby nauczyciele biorący udział w zajęciach w ramach Akademii byli uczestnikami tego marszu i wspólnie z mieszkańcami Warszawy uczcili pamięć tej części społeczeństwa, której już nie ma.

Prosimy o rejestrację do dnia 15 czerwca 2015 r.


WYSTAWA "PO ZAGŁADZIE"

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.