Temat: Newsletter 3-8 października 2013

Newsletter  
3-8 października 2013
Wernisaż wystawy
Obcy i niemili. Antysemickie rysunki z prasy polskiej 1919–1939
15 październik br., godz. 18.00

Już 15 października br. na wernisażu wystawy Obcy i niemili. Antysemickie rysunki z prasy polskiej 1919–1939 zaprezentowanych zostanie ponad 300 prac publikowanych w prasie polskiej w latach 1919–1939. 

Karykatury – towarzyszące antysemickim artykułom – stanowiły istotny czynnik kształtowania wizerunku Żyda, a tym samym wpływały na nastroje i poglądy na „kwestię żydowską”. Wystawie towarzyszyć będzie pokaz filmu o mowie nienawiści, w którym głos zabiorą m.in. prof. Jerzy Bralczyk, prof. Michał Głowiński, prof. Irena Kamińska-Szmaj, Piotr Forecki i Bożena Kef. 

Denuncjacje osób podejrzewanych o kolaborację
a działalność żydowskich sądów honorowych
w pierwszych latach po II wojnie światowej

8 października br., godz. 11.00
W swoim wykładzie dr Katarzyna Person omówi rolę donosów z oskarżeniami
o kolaborację w wewnętrznych rozliczeniach powojennych społeczności Żydów polskich.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.