Temat: Newsletter 30 kwietnia–6 maja 2014

Newsletter 30 kwietnia–6 maja 2014 r.
WYDARZENIA
Eksplozja radykalizmu wśród żydowskiej młodzieży w ostatnich latach II RP“
8 maja br. (czwartek), godz. 18:00
Spotkanie z cyklu „Czwartki na Tłomackiem”

O warunkach dorastania polskich Żydów w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej, o edukacji żydowskiej i państwowej, o kulturowych przemianach społeczności żydowskiej i narastającym w niej konflikcie pokoleniowym, o stosunku państwa do młodzieży żydowskiej, wreszcie o kulturze politycznej II RP rozmawiać będą dr Kamil Kijek oraz dr Karolina Szymaniak. Analiza tych problemów pomoże nam zrozumieć istotę żydowskiego radykalizmu politycznego w latach 30. XX wieku.

Miejsce:
ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu przy pl. Bankowym 2 
(wejście od ul. Tłomackie, vis-a-vis drzwi wejściowych ŻIH-u).
"Wiadomości z Polski w obozach DP w Niemczech"
6 maja br. (wtorek), godz. 10:00
Tematem seminarium będą informacje na temat sytuacji w Polsce, jakie formalnymi i nieformalnymi drogami docierały w latach 1945–1948 do Żydów z Polski zgromadzonych w obozach DP (Displaced Persons’ Camps) w Niemczech. Prelegentka opowie o tym, jak informacje te wpływały na indywidualne decyzje dotyczące emigracji i jak wykorzystywane były przez przywództwo dipisów w negocjacjach na temat ich przyszłości.

Miejsce:
ŻIH, sala numer 1.
"ULICA GRANICZNA" 
plenerowy pokaz filmu z 1948 roku. 
Zapraszamy Państwa 16 maja 2014 r. o godzinie 20:15, na ulicę Bohaterów Getta 
(na tyłach Arsenału).
WSTĘP WOLNY.
Międzynarodowa sesja naukowa.

"Emanuel Ringelblum. Biografia i dziedzictwo"

15-16 maja 2014 r.


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.