Temat: Newsletter 30 listopada - 7 grudnia 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 30 listopada - 7 grudnia 2016
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM 
Warszawa Emanuela Ringelbluma
1 grudnia, godzina 18:00

W 66. rocznicę odnalezienia II części Archiwum Ringelbluma zapraszamy na wirtualny spacer Warszawa Emanuela Ringelbluma – prowadzenie Olga Szymańska.

Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (Archiwum Ringelbluma) — utworzone jesienią 1940 r. dzięki inicjatywie dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale stworzonej przez niego konspiracyjnej organizacji „Oneg Szabat” — jest jednym z najważniejszych świadectw o zagładzie Żydów polskich.

SPOTKANIE Z ŁUKASZEM KRZYŻANOWSKIM — PREMIERA KSIĄŻKI 
DOM, KTÓREGO NIE BYŁO
4 grudnia, godz. 15:00

Przemoc wobec Żydów podczas II wojny światowej do dziś budzi grozę i zdumienie. Jak to możliwe, że kilka milionów ludzi zniknęło ze swoich domów, zakładów rzemieślniczych i sklepów, że tylu sąsiadów zniknęło z polskich miast? Byli jednak tacy, którzy przetrwali Zagładę i doczekali wyzwolenia. Łukasz Krzyżanowski śledzi losy społeczności żydowskiej w Radomiu podczas wojny i po jej zakończeniu. Opisuje zmieniające się stosunki wewnątrz wspólnoty i nastroje panujące wśród ocalałych. Ale przede wszystkim mierzy się z trudnym problemem stosunku polskich mieszkańców miasta, a także władz państwowych do powracających Żydów, którzy nierzadko w dramatycznych okolicznościach próbowali odbudować życie i odzyskać odebrane mienie. Dom, którego nie było jest dziełem niezwykle dojrzałym i rzetelnym, świadectwem naukowej uczciwości w poszukiwaniu prawdy.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Jolanta Żyndul

Spotkanie odbędzie się w niedzielę 4 grudnia o godzinie 15:00 w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przy ul. Tłomackie 3/5 w Warszawie.

SEMINARIUM NAUKOWE
Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny
4 grudnia, godz.11:00
Wykład dr Anny Rataj 

Autorka książki "Sąd Najwyższy Izraela jako sąd konstytucyjny: Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim" opowie o kształtowaniu się systemu konstytucyjnego Izraela oraz roli jaką odegrał w tym procesie Sąd Najwyższy. Poczynając od przedstawienia drogi Izraela do własnej państwowości i jego ustroju politycznego, autorka wyjaśni jak wyglądają gwarancje ochrony praw człowieka w Izraelu oraz wzajemne relacje pomiędzy Sądem Najwyższym a innymi organami państwowymi i społeczeństwem izraelskim. 

W czasie spotkania autorka opowie o motywach podjęcia tego tematu, o sposobie pracy ze źródłami oraz głównych wnioskach płynących z książki, a następnie podjęta zostanie dyskusja na temat roli sądu konstytucyjnego we współczesnym państwie demokratycznym


Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.