Temat: Newsletter 30 sierpnia - 6 września 2018

LikeTwitterForward
 Newsletter 30 sierpnia - 6 września 2018
ARTYKUŁY
74. ROCZNICA LIKWIDACJI LITZMANNSTADT GETTO 

W drugiej połowie czerwca 1944 roku rozpoczęła się ostateczna likwidacja
getta łódzkiego. Pierwszy transport do Auschwitz wyruszył 23 czerwca,
ostatni 30 sierpnia. W okresie tym ze stacji Radegast, łódzkiego
Umschlagplatzu, wywieziono około 70 000 ludzi. Większość została
zamordowana bezpośrednio po przybyciu.

AKTUALNOŚCI
NOWE ODZNACZENIA SPRAWIEDLIWY WŚRÓD     NARODÓW ŚWIATA

23 sierpnia w siedzibie Żydowskiego Instytutu Historycznego przyznano tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 93-letniej Janinie Garbień oraz pośmiertnie jej matce Kazimierze Jasik oraz dwóm siostrom, Marii Miłaszewicz i Helenie Krawczyk-Demczuk.

WYSTAWA CZASOWA – OGŁOSZENIE !

W związku z planowanym otwarciem wystawy czasowej prezentującej
karykatury z prasy żydowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego poszukujemy osób spokrewnionych z autorami poszczególnych rysunków.

WYDARZENIA
ŻIH NA FESTIWALU SINGERA

Żydowski Instytut Historyczny po raz kolejny jest partnerem festiwalu, który będzie trwać do 2 września 2018 r.
W ramach festiwalu zapraszamy na spacery edukacyjne i wydarzenia wokół wystaw.
WYSTAWY
WYSTAWA STAŁA „CZEGO NIE MOGLIŚMY WYKRZYCZEĆ ŚWIATU”

Na wystawie po raz pierwszy udostępniamy dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów Programu Oneg Szabat.
BEJT TFILA – DOM MODLITWY

Ekspozycja przybliża temat synagogi, jej najważniejszych obiektów i funkcji osób, m.in. rabina, kantora i szamesa. Skierowana jest do wszystkich – zwłaszcza tych, którzy nie byli wcześniej w synagodze lub chcieliby uzupełnić wiedzę na temat tego miejsca.
RE–GENERATION. ŻYCIE ŻYDOWSKIE W POLSCE/JEWISH LIFE IN POLAND
Wystawa czasowa otwarta w dniach 7.08 – 28.10.2018


Wystawa 73 czarno-białych fotografii niezależnego amerykańskiego fotografa Chucka Fishman'a.
Artysta czterokrotnie otrzymał wyróżnienie w prestiżowym konkursie fotograficznym World Press Photo.ARCHIWUM RINGELBLUMA
PEŁNA EDYCJA ARCHIWUM RINGELBLUMA

Zespół ponad 80 polskich tłumaczy i edytorów, historyków, socjologów i językoznawców zakończył swoje prace nad opracowaniem naukowym zachowanych dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Efektem ich pracy jest trzydziestosiedmiotomowa pełna edycja Archiwum Ringelbluma.


EMANUEL RINGELBLUM

 Powołał w getcie konspiracyjny zespół badawczy „Oneg Szabat” – radość
soboty – złożony z osób o różnych przekonaniach i politycznych
afiliacjach, od ortodoksów, działaczy syjonistycznych lewicowej partii
Poalej Syjon po bundowców i komunistów. Był twórcą jedynego w okupowanej Europie Podziemnego Archiwum Getta Warszawy.

PROGRAM ONEG SZABAT

to wieloletni plan działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Getta Warszawy, czyli. tzw. Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą. 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.onegszabat.org
POLITYKA PRYWATNOŚCI ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności ŻIH dotyczącą ochrony danych osobowych.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.