Temat: Newsletter 4-11 kwietnia 2017

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 4-11 kwietnia 2017
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
6 kwietnia, godz. 18:00

Zapraszamy na drugie spotkanie z cyklu 
„Żydowskie dylematy Andrzeja Wajdy”. 

Czy się opowiada przedwojenną historię, tak jak w „Ziemi Obiecanej” lub „Panu Tadeuszu”; czy się opowiada o wojnie i wtedy jest to najbardziej tragiczny moment; czy wreszcie opowiada się o okresie powojennym, kiedy następuje decyzja gdzie być, gdzie znaleźć dla siebie miejsce — w każdym z tych przypadków nieustannie mamy do czynienia z żydowskimi motywami” — mówił Andrzej Wajda. 
To był ważny temat dla tego bezgranicznie oddanego dziejom Polski wizjonera, któremu udało się narzucić wielu pokolenim Polaków swój obraz narodowej historii.
SEMINARIUM NAUKOWE
18 kwietnia, godz. 11:00
WIELKA AKCJA W GETCIE WARSZAWSKIM (1942). POLSKA PRASA KONSPIRACYJNA WOBEC ZAGŁADY. PREZENTACJA PROJEKTU BADAWCZEGO PAWŁA SZAPIRO.

Okupacyjny los milionów Żydów – 10% społeczeństwa II Rzeczypospolitej – był zespołem zjawisk, który postronni mogli ignorować tylko do pewnego czasu. Nie tylko z powodu liczebności populacji objętej ustawodawstwem norymberskim, a bardziej ze względu na narastającą wyjątkowość sytuacji, w której ta populacja się znalazła. To właśnie w okupowanej przez Niemców Polsce utworzono przeważającą większość gett (ponad 400 z czterystu kilkunastu w ogóle istniejących) oraz wszystkie bez wyjątku ośrodki zagłady. Na polskich ziemiach zginęła największa część ofiar Holokaustu – około 80% z 6 milionów pomordowanych. Polityka niemiecka uczyniła Polaków jedynymi naocznymi świadkami Zagłady. I to każdej, poza procesem decyzyjnym, jej fazy.
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
20 kwietnia, godz. 18:00
Pokaz filmu dokumentalnego
Majdanek - cmentarzysko Europy


Zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego „Majdanek — cmentarzysko Europy” w reżyserii Aleksandra Forda. Wprowadzenie: dr Bartosz Kwieciński (UJ).

Aleksander Ford (1908–1980) — polski reżyser filmowy żydowskiego pochodzenia, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi (1948–1968), wyjechał z kraju w 1968 r. w ramach antysemickiej nagonki.

dr Bartosz Kwieciński — pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adiunkt w Centrum Badań Holocaustu.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.