Temat: Newsletter 4 - 11 października 2018

ARTYKUŁY
NOWE PUBLIKACJE WYDAWNICTWA ŻIH

Zachęcamy do lektury nowych pozycji wydawniczych, których autorami są pracownicy naukowi ŻIH.
Dr Anna Rosner analizuje obraz społeczności żydowskiej wyłaniający się z kart rejestracyjnych gromadzonych
tuż po wojnie przez Centralny Komitet Żydów w Polsce, natomiast dr Katarzyna Person pochyla się nad ważnym i trudnym tematem Żydowskiej Służby Porządkowej w warszawskim getcie.
AKTUALNOŚCI
KONFERENCJA "STOSUNKI POLSKO–ŻYDOWSKIE NA ZIEMIACH POLSKICH"

Zostały już tylko dwa tygodnie na zgłaszanie wystąpień na konferencję naukową „Związani historią.
Stosunki polsko–żydowskie na ziemiach polskich”. 
Konferencja jest częścią projektu o tej samej nazwie, którego założeniem jest badanie różnych aspektów stosunków polsko–żydowskich i żydowsko–polskich na przestrzeni wieków.
OPROWADZANIA PO WYSTAWACH

Żydowski Instytut Historyczny organizuje oprowadzania edukacyjnego po wystawie stałej
„Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu"
dla grup uczniów, studentów lub seniorów.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Edukacji ŻIH.

WYDARZENIA
OBCHODY UPAMIĘTNIAJĄCE OFIARY GETTA ŁAWKOWEGO NA UW

5 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja naukowa poświęcona historii getta ławkowego na UW, w której weźmie udział m.in. dr Helena Datner oraz Monika Taras z Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Żydowski Instytut Historyczny jest jednym z partnerów wydarzenia.

SEMINARIUM NAUKOWE

9 października, godz. 11:00:
Obraz społeczności żydowskiej w powojennym filmie żydowskim na przykładzie dokumentu "MIR, LEBNGEBLIBENE" z 1948 R. 

Seminarium poprowadzi Agnieszka Kajczyk, doktorantka Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, pracowniczka Żydowskiego Instytutu Historycznego.


CZWARTEK NA TŁOMACKIEM

11 października, godz.18.00:
„Obraz społeczności ocalałych w Centralnej Kartotece Wydziału Ewidencji i statystyki CKŻP"

W swojej książce dr Anna Rosner skupiła się na przybliżeniu struktury powojennej społeczności polskich Żydów oraz strat, które przyniosła w tym zakresie II wojna światowa. Z autorką porozmawia dr Paweł Fijałkowski.

WYSTAWY
WYSTAWA STAŁA „CZEGO NIE MOGLIŚMY WYKRZYCZEĆ ŚWIATU”

Dokumenty prezentowane na wystawie tworzą tzw. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, którego inicjatorem był Emanuel Ringelblum, historyk i działacz społeczny. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów Programu Oneg Szabat.
BEJT TFILA – DOM MODLITWY

Na wystawie prezentujemy podstawowe wyposażenie tradycyjnej synagogi. Zwiedzający mogą zobaczyć ponad trzydzieści ocalonych z Zagłady zabytków pochodzących z polskich i niemieckich synagog.
RE–GENERATION. ŻYCIE ŻYDOWSKIE W POLSCE/JEWISH LIFE IN POLAND

Pomiędzy wykonaniem najstarszego i najnowszego prezentowanego na wystawie zdjęcia upłynęły 43 lata. Jest to jeden z najbardziej kompleksowych projektów fotograficznych poświęconych europejskim Żydom w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku.POLITYKA PRYWATNOŚCI ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności ŻIH dotyczącą ochrony danych osobowych.
LikeTwitterForward
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.