Temat: Newsletter 5-12 listopada 2014

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 5-12 listopada 2014
Wręczenie Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej Piotrowi Matywieckiemu.
6 listopada 18:00

Prof. Jan Karski ustanowił tę nagrodę w roku 1992, aby wyróżniać osoby o szczególnych zasługach dla krzewienia i upowszechniania historii i kultury Żydow polskich. Prof. Karski pragnął także uhonorować w ten sposób pamięć swojej żony, tancerki i choreografki Poli Nireńskiej, która jako jedyna z ponad 70-osobowej rodziny ocalała z Zagłady. Nagroda jest administrowana przez YIVO Institute  Nowym Jorku i rokrocznie przyznawana uroczyście w      Żydowskim Instytucie Historycznym.

Miejsce spotkania: Żydowski Instytut Historyczny
WIECZÓR AUTORSKI YORAMA GROSSA
12 listopada 18:00

Spotkanie z Yoramem Grossem, autorem książki przedstawiającej alternatywną historię żydowskiego powstania przeciw hitlerowcom pt. „Samson. Moja dusza zginie, ale razem z wrogiem”.
Fragmenty wspomnień z czasów wojny oraz książki "Samson" przeczyta Adam Ferency.
Spotkanie poprowadzi prof. Paweł Śpiewak.

Miejsce spotkania: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.