Temat: Newsletter 5-12 października 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 5-12 października 2016
OTWARCIE WYSTAWY
6 października, godz. 18.00
"Historia sztuki w walce o pamięć.
Józef Sandel (1894-1962)-twórca Muzeum ŻIH".
 

Tematem naszej wystawy, która wpisuje się w cykl przedsięwzięć towarzyszących obchodom siedemdziesięciolecia Żydowskiego Instytutu Historycznego, jest praca naukowa w zakresie historii sztuki, motywowana nie tylko dążeniem do prawdy, ale i pragnieniem upamiętnienia swojego przedmiotu, czyli twórczości polskich artystów pochodzenia żydowskiego. U genezy ŻIH stała potrzeba zachowania pamięci o niemal zupełnie unicestwionym narodzie i jego kulturze, a jej narzędziem miały być badania dotyczące zarówno Zagłady, jak i poprzedzającej ją bogatej historii polskich Żydów. Jedną z dziedzin, której od początku poświęcano uwagę w tej instytucji, był wkład Żydów polskich (czy Polaków żydowskiego pochodzenia) w dzieje sztuk plastycznych. 

Z początku była to zasługa przede wszystkim jednego wyjątkowego człowieka, byłego marszanda i społecznika, który pod wpływem wydarzeń wojennych stał się historykiem, a jego imponująca determinacja zapoczątkowała cały kierunek badawczy, który rozwija się do dziś. Tym człowiekiem był Józef Sandel.

Niniejsza wystawa nie jest hołdem czy wyrazem ckliwego sentymentu. Jej celem jest ukazanie pracy Józefa Sandla jako istotnego etapu w dziejach nie tylko Żydowskiego Instytutu Historycznego jako instytucji naukowo-badawczej, ale i studiów nad kulturą Żydów polskich w ogóle.

Kuratorzy wystawy:
Jakub Bendkowski (ŻIH), dr Mikołaj Getka-Kenig 
(Instytut Historii Nauki PAN) 

SEMINARIUM NAUKOWE
Książeczki legitymacyjne Żydów warszawskich.
 11 października 2016r., godz.11:00


W 1818 roku administracja Królestwa Polskiego zaczęła zaopatrywać ludność w dowody tożsamości, początkowo w formie zaświadczeń zwanych „przesiedleniami”, później zaś książeczek legitymacyjnych. Otrzymywali je – a przynajmniej w założeniu mieli otrzymywać – wszyscy, bez względu na narodowość, wyznanie, płeć i miejsce zamieszkania. Jednak tylko dla żydowskich mieszkańców Warszawy posiadanie „przesiedlenia” lub książeczki z odpowiednim wpisem było warunkiem legalnego pobytu w tym mieście.

Seminarium poprowadzi
dr Zofia Borzymińska, kierownik Pracowni Varsavianistycznej w ŻIH
Wystąpi: Hubert Górski, archeolog, genealog i tłumacz, który przy okazji badań genealogicznych swoich przodków zgromadził obszerną dokumentację dotyczącą warszawskiej społeczności żydowskiej.

KLUB CZYTELNICZY ŻIH
13 października 2016 r., godz. 18:00

Zaproszenie na Klub Czytelniczy w październiku.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Czytelniczego w ŻIH. Tym razem porozmawiamy o książce Dawida Grosmana „Wchodzi koń do baru”. 
Zaprosiliśmy tłumaczkę książki Reginę Gromacką, która uczestniczyła w warsztatach dla tłumaczy z autorem. Będzie więc okazja do porozmawiania o książce i autorze. 
Jest to kolejna pozycja Grosmana przetłumaczona przez Panią Reginę.

Spotykamy się w Księgarnia na Tłomackiem we czwartek 13 października o godzinie 18:00.
Książka jest do kupienia w naszej księgarni, bardzo zachęcamy do przeczytania, jej formuła jest bardzo nowatorska, lektura jej stanowi ciekawe przeżycie.

Gospodynią spotkania będzie jak zwykle Alicja Kościan z naszej żihowej biblioteki.

KONCERT "LIBELID"
23 października 2016r.

Zapraszamy wszystkich Państwa na koncert prezentujący utwory z płyty “Libelid” w wykonaniu Oli Bilińskiej wraz z zespołem.

„Libelid” to osiem przedwojennych kompozycji o różnych odcieniach i obliczach miłości. W tych poetyckich utworach wyraźne są wątki z obyczajowości żydowskiej, która silnie wpływała na życie uczuciowe i rodzinne członków społeczności. W tekstach zawartych na płycie przewija się wszystko, co odwieczne w miłości dwojga młodych, co jest niezmienne bez względu na kraj i kulturę. Przywrócone pamięci pieśni miłosne pochodzące ze starych zbiorów żydowskich pieśni zabrzmią ponownie w niezwykłej interpretacji i aranżacji Oli Bilińskiej.

Informacja o biletach w najbliższy poniedziałek 10 października br.!
PRACA W ŻIH

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Archiwista, oraz, Specjalista ds. promocji i komunikacji.
Dzień Przebłagania (Święto Pojednania), 10 dzień miesiąca tiszri. Jom Kipur w roku 2016 zaczyna się z zachodem słońca we wtorek - 11 października, a kończy wieczorem 12 października.

Środa, 12 października - Instytut będzie nieczynny.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.