Temat: Newsletter 5-12 października 2017

Newsletter 5-12 października 2017
ŚWIĘTO SUKOT

Po zakończeniu wieczerzy zamykającej święto Jom Kipur, rozpoczyna się gromadzenie materiałów na budowę szałasu, w którym obchodzi się kolejne święto: Sukot.

Jego nazwę można przetłumaczyć jako Święto Szałasów lub Święto Namiotów. W Polsce zwano je również Świętem Kuczek, od staropolskiego słowa kucza, oznaczającego szałas.

Sukot to jedno z trzech (obok Pesach i Szawuot) biblijnych świąt pielgrzymich, podczas których należało udać się z pielgrzymką do Świątyni w Jerozolimie, gdzie składano ofiary z tegorocznych płodów rolnych i owoców. Tradycja biblijna ściśle łączy Sukot z wyjściem z Egiptu: „Będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni (…). Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej” (Księga Kapłańska 23:42–43). Zgodnie z biblijnym nakazem, Święto Szałasów obchodzi się przez siedem dni, od 15 do 21 dnia miesiąca tiszri, na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu i ich czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię.

Ilustracja: Żyd z etrogiem, Maurycy Trębacz, ze zbiorów ŻIH
To właśnie oni. Troje ocalonych. Hersz Wasser, Bluma Wasser i Rachela Auerbach przeżyli wojnę jako jedyni spośród twórców Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. To właśnie dzięki ich determinacji i niespotykanym poczuciu misji, Archiwum zostało odnalezione w gruzach Warszawy. Teraz nadeszła nasza kolej, aby ocalić to bezcenne dziedzictwo przed zapomnieniem.

Program Oneg Szabat, zainicjowany z okazji 70 lecia ŻIH, realizowany jest przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.
SEMINARIUM NAUKOWE
Związki Filipa Friedmana z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie
10 października, godz. 14.00, wstęp wolny

Seminarium poprowadzi prof. Natalia Aleksiun (Touro College, Nowy Jork)
Wystąpienie poświęcone będzie jednemu z twórców Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce i pierwszemu jej dyrektorowi. Mimo emigracji łączyły go z Żydowskim Instytutem Historycznym silne związki. Dla wielu jego wybitnych pracowników w pierwszych latach istnienia instytutu Friedman pozostał niekwestionowanym autorytetem. Korespondencja Friedmana z Arturem Eisenbachem, Szymonem Datnerem, Józefem Kermiszem i Nachmanem Blumentalem pozwala prześledzić te związki, a zarazem nakreślić wizję uprawiania historii żydowskiej w Polsce i za granicą.

RUSZA REJESTRACJA DO AKADEMII ZIMOWEJ 2017!

Wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej.

Żydowski Instytut Historyczny zaprasza do udziału w nowej odsłonie seminarium Akademii Zimowej „Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu”. Jest to szkolenie przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, edukatorów oraz lokalnych aktywistów zaangażowanych w realizację projektów związanych z tematyką żydowską i zagadnieniami dotyczącymi wielokulturowości i tolerancji.

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przy Instytucie Badań Literackich PAN 

Studia umożliwiają zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury i historii, w których nastąpiło spotkanie i wzajemne przenikanie się elementów żydowskich i polskich. Z założenia interdyscyplinarny program studiów polsko-żydowskich wpisuje się w ten sposób zarówno w ramy studiów żydowskich, jak i studiów nad kulturą polską. Zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjalistki i specjaliści.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.