Temat: Newsletter 6 - 13 maja 2015

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 6 - 13 maja 2015
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
7 maja 2015, godz. 18:00
KLUB CZYTELNICZY ŻIH
SIEDEM DOBRYCH LAT ETGARA KERETA

W ramach Czwartków na Tłomackiem zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w naszym nowo otwartym Klubie Czytelniczym. Działanie klubu ma na celu dyskusję na temat literatury związanej z kulturą żydowską. Głównym motywem spotkania zawsze będzie jedna –wcześniej wybrana przez nas pozycja, jednak mamy nadzieję, że dyskusja nie ograniczy się jedynie do jej omawiania, a będzie także szerszym przemyśleniem dorobku autorów i okazją do głębszych przemyśleń i analiz. Spotkania będą odbywać się cyklicznie w Księgarni na Tłomackiem. Zapraszamy do udziału wszystkich, zarówno tych którzy zdecydują się przeczytać książkę jak i tych którzy chcą jedynie posłuchać.


Jako pierwszą książkę do dyskusji wybraliśmy „Siedem dobrych lat” Etgara Kereta – zbiór częściowo autobiograficznych opowiadań.

Spotkania prowadzić będzie Alicja Kościan pracownik Biblioteki ŻIH.

KONFERENCJA NAUKOWA 
11-14 maja 2015
OD IBRAHIMA IBN JAKUBA DO ANIELEWICZA 6

W ramach konferencji najsłynniejsi znawcy tematyki polsko-żydowskiej z całego świata będą mogli wspólnie przyjrzeć się treściom wystawy stałej. Jej narracja historyczna będzie zatem punktem wyjścia do zadawania nowych pytań i wyznaczania nowych kierunków badań dotyczących bogatego dziedzictwa Żydów polskich.

Uczestnicy podsumują osiągnięcia kilku dekad w zakresie badań nad historią i kulturą polskich Żydów, identyfikując jednocześnie luki w historiografii. Dyskusja będzie także dotyczyła sposobu, w jaki Muzeum POLIN i Żydowski Instytut Historyczny mogą wspierać badania i upowszechniać ich wyniki wśród szerszej publiczności, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Wstęp wolny. 

Języki konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)


NOC MUZEÓW W ŻYDOWSKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM
16 maja 2015, od godziny 19:00-23:00

Wielka Nieobecna – instalacja świetlno-muzyczna upamiętniająca Synagogę na Tłomackiem, godz. 20:15

Dokładnie 72 lata temu, na zakończenie powstania w getcie warszawskim Niemcy wysadzili najokazalszą bożnicę żydowskiej Warszawy – Wielką Synagogę na Tłomackiem.

Aby uczcić pamięć tego miejsca, związanej z nim społeczności, światowej sławy kantorów i rabinów z Tłomackiego punktualnie o 20:15 w gmachu Żydowskiego Instytutu Historycznego, będącym przed wojną biblioteką Synagogi, rozpocznie się 10-minutowa instalacja świetlno-muzyczna, uobecniająca na moment – 10 minut – wspaniałą historię Wielkiej Synagogi, brzmiącą niepowtarzalnym tenorem Gerszona Siroty, gwarem dwutysięcznej publiki, wreszcie unicestwiającym ogniem, którego ślady wciąż widnieją na posadzce holu ŻIH.
Autorem instalacji muzycznej będzie Marcin Lenarczyk , wizualizacje stworzą Tomasz Melissa i Mikolaj Chylak, Malarze kolektyw wizualizatorów

Przez cały wieczór oglądać będzie można wystawy: Ocalałe. Kolekcja malarstwa, rysunku, rzeźby ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego – lata 1890 -1939 oraz ekspozycję pt. Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950), po których przewodnicy oprowadzać będą równo o godzinach: 19:00, 21:00 i 22:00.

WYSTAWA "PO ZAGŁADZIE"

Wystawa „Po Zagładzie” to unikatowy zbiór dokumentów, zdjęć i filmów ukazujących funkcjonowanie Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.
Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia i obszerny zbiór dokumentów obrazujących mało znane dotąd aspekty życia Żydów po wojnie. Po raz pierwszy zostaną pokazane plakaty i afisze kulturalne i politycznie, ze zbiorów ŻIH. Będzie można też zobaczyć fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych obrazujących zarówno nadzieję syjonistyczną, jak i elementy życia żydowskiego w Polsce — zagranicznych sponsorów, ochronę zdrowia, szkoły, Muzeum na Majdanku.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.