Temat: Newsletter 6-13 września 2017

Newsletter 6-13 września 2017
EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA — SPACER EDUKACYJNY PO CMENTARZU ŻYDOWSKIM
10 września, godz.13:00

Na spacer zaprasza Olga Szymańska, edukatorka Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Zobaczymy różne typy nagrobków — macewy, ohele, obeliski, przyjrzymy się ornamentom i dowiemy się, jakie jest ich symboliczne znaczenie. Odwiedzimy miejsca pochówku m.in. Bera Sonnenberga, Ludwika Zamenhoffa, Marka Edelmana. Cmentarz Żydowski w 2014 r. wraz z czterema sąsiednimi stołecznymi nekropoliami tworzącymi zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach został uznany za Pomnik Historii.

Zbiórka: przed bramą cmentarza, ul. Okopowa 49/14.

1 września 1939 roku, wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. Na łamach „Naszego Przeglądu”, najbardziej wpływowego dziennika mniejszości żydowskiej w Polsce, ukazało się wówczas następujące oświadczenie:

"Organizacja Syjonistyczna i naród żydowski stoją po stronie polskiej, gotowe do walki o swą godność i niepodległość. To oświadczenie winno być drogowskazem dla światowego żydostwa. Miejsce Żydów całego świata jest po stronie polskiej".

ŻYDZI W OBRONIE WARSZAWY WE WRZEŚNIU 1939
W dokumentach Archiwum Ringelbluma znajdujemy wiele informacji o przebiegu kampanii wrześniowej. Są to doświadczenia żołnierzy wziętych do niewoli, informacje o przebiegu działań wojennych. Koncepcja wyodrębnienia dokumentów dotyczących udziału Żydów w kampanii wrześniowej pojawiła się już w początku lat dziewięćdziesiątych.

Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.