Temat: Newsletter 6-14 kwietnia 2016

Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją online .
Newsletter 6-14 kwietnia 2016
CZWARTEK NA TŁOMACKIEM
7 kwietnia 2016r., godz:18:00
KLUB CZYTELNICZY ŻIH

Zapraszamy do Księgarni na Tłomackiem na kolejne spotkanie klubu czytelniczego poświęcone książce Ilii Erenburga 
„Burzliwe życie Lejzorka Rojtszańca”.

Spotkamy się jak zwykle w Księgarnia na Tłomackiem.
Tym razem książki poszukać musimy w bibliotekach.

VARSAVIANISTYCZNE SEMINARIUM NAUKOWE
12 kwietnia 2016r., godz:11:00
ŻYDOWSCY ENCYKLOPEDYŚCI, LEKSYKOGRAFOWIE, PAREMIOLODZY I LUDZIE KSIĄŻKI W WARSZAWIE...

Zapraszamy na Varsavianistyczne seminarium naukowe z udziałem prof. Daniela Grinberga, który wygłosi wykład na temat: "Żydowscy encyklopedyści, leksykografowie, paremiolodzy i ludzie książki w Warszawie w XIX i XX wieku”.

Wykładowca jest dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku; był dyrektorem ŻIH w latach 1990–1995. Zajmuje się Żydami polskimi, myślą polityczną XIX wieku., dziejami społecznymi tej epoki, historią idei, socjologią historyczną. Przygotowuje rozprawę o specyfice żydowskiej myśli politycznej w XIX wieku.

Podczas wykładu usłyszymy o inicjatywach wydawania encyklopedii w językach polskim, jidysz i hebrajskim, jakie były podejmowane w Warszawie od połowy XIX wieku, a które miały swą kontynuację, bądź znalazły naśladowców w dwudziestoleciu międzywojennym; oraz o podejmujących takie przedsięwzięcia osobach i wydawcach.

Gospodynią spotkania będzie dr Zofia Borzymińska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Zapraszamy do siedziby ŻIH przy ul. Tłomackie 3/5 (sala w Błękitnym Wieżowcu). Wstęp wolny.

„Amsterdam polskich Żydów — stare druki z kolekcji ŻIH”. Będzie to wyjątkowa ekspozycja ukazująca związki pomiędzy cenzurą publikacji sprawowaną w Rzeczypospolitej przez Sejm Żydowski a rozwojem produkcji książek hebrajskich i jidysz w Amsterdamie na tle polsko-holenderskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Przygotowaniem wystawy zajęła się dr Magdalena Bendowska się wspólnie z dr. hab. Janem Doktórem.

Podstawą ekspozycji będzie pozostająca w zbiorach ŻIH, licząca ponad 200 tomów, kolekcja amsterdamskich starych druków z XVII i XVIII wieku. Autorzy wybrali z niej 30 pozycji, które według nich stanowią najlepszą ilustrację omawianego okresu rozwoju drukarstwa hebrajskiego.

W oficynach amsterdamskich pracę znaleźli również drukarze, korektorzy i zecerzy z Polski – Jehuda ben Mordechaja z Poznania oraz bracia Jaakow i Awraham Cwi z Krakowa. Książki drukowane z myślą o rozprowadzaniu w Rzeczypospolitej najbezpieczniej było zaopatrzyć w aprobaty udzielone przez Sejm Czterech Ziem — Waad Arba Aracot lub aprobaty podpisane przez polskich rabinów. Jednym z najciekawszych przykładów produkcji oficyn amsterdamskich na rynek Rzeczypospolitej jest edycja dwóch różnych przekładów Tanachu na jidysz, wydanych jednocześnie w 1679 przez Uri Fajwusza i Josefa Athiasa.

W Amsterdamie, mieście słynącym z liberalnej polityki wydawniczej, gdzie ukazało się drukiem wiele tekstów, które nie miały szans na publikację gdzie indziej, swoje dzieła mesjańskie wydawali też polscy Żydzi. Naftali Bacharach wydał Emek ha-melech - słynny tłumacz fragmentów Zoharu na jidysz, heretyk, wyznawca Szabtaja Cwi — Cwi Hirsz ben Jerachmiel Chocz, wydał swój komentarz Chemdat Cwi.

Restrykcyjne rozporządzenia żydowskiego Sejmu Czterech Ziem odnośnie druku książek, przyczyniły się w drugiej połowie XVII wieku do upadku oficyn hebrajskich działających na terenach Rzeczypospolitej. Najpełniej sytuację tę wykorzystali drukarze w Niderlandach, którzy w dużej mierze przejęli produkcję książek żydowskich przeznaczonych na polski rynek. Przy współudziale pochodzących z Polski żydowskich autorów, redaktorów, korektorów i zecerów, oficyny amsterdamskie rozpoczęły tłoczenie książek na zamówienie polskich Żydów. Amsterdam od drugiej połowy XVII wieku zaczął pełnić funkcję światowego centrum drukarstwa żydowskiego.

Centralna Biblioteka Judaistyczna prezentuje w Internecie zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów ŻIH, a także poprzez osadzenie ich w kontekscie historycznym, zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce. Zbiory CBJ obejmują Archiwum Ringelbluma wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zbiory prezentowane w Centralnej Bibliotece Judaistycznej zostały opracowane przez zespół naukowy Instytutu oraz pracownię digitalizacji.
Tłomackie 3/5, 00-090, Warszawa, Poland
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.